It Went From A Little Slated Roof

After Brisbane I went to Sydney. I managed to get there in one day. It took me over 15 hours! Of which 11 hours were actual driving. It was super exhausting! I needed a power nap along the way.
Na Brisbane ging ik naar Syndey. Ik ben er in één dag kunnen geraken. Het kostte me meer dan 15 uur! Waarvan 11 uur daadwerkelijk rijden was. Het is enorm vermoeiend! Ik had onderweg een power nap nodig.

In Syndey I stayed with one of my old roommates, Sergio. It was very nice to see him again.
In Syndey verbleef ik bij één van mijn oude huisgenootjes, Sergio. Het was erg fijn hem terug te zien.

The next day we went to a shopping centre. I thought it was lovely to see the Christmas decoration.
De volgende dag gingen we naar een shopping center. Ik vond het leuk om de kerstdecoratie te zien.

And while we were doing groceries, I found birthday milk! 😀 I’m wondering where I’ll be in Tasmania on my birthday.
En terwijl we inkopen aan het doen waren, vond ik verjaardagsmelk! 😀 Ik vraag me af waar ik zal zijn in Tasmanië op mijn verjaardag.

The next day I was on my way again. Off to Melbourne. 9 hours of driving!
De volgende dag was ik weer onderweg. Op naar Melbourne. 9 uur rijden!

I still think the signage is funny. I wonder how many people used to go the wrong way for them to put this many signs.
Ik vind de verkeersborden nog steeds grappig. Ik vraag me af hoeveel mensen de verkeerde weg uitgingen opdat ze zoveel borden plaatsten.

With long drives like these, it’s very important to stay awake. Singing silly 90’s songs helped me with that. 😀
Bij lange ritten zoals deze, is het erg belangrijk om wakker te blijven. Foute jaren 90 hits zingen hielp me daarbij. 😀

Beware of snakes, I hadn’t seen this one before. I didn’t see any snakes though. 😦 The needle disposal unit on the other hand I have seen in every public bathroom. I wonder who’s it for. Is it for junkies?
Opgepast voor slangen, deze had ik nog niet gezien. ‘k Heb wel geen slangen gezien. 😦 De naald afvalcontainer heb ik daarentegen al in ieder publiek toilet gezien. Ik vraag me af voor wie het is. Is het voor junkies?

For the long drive I had prepared something to eat. I made some pasta with bacon. It gave me a nostalgic feeling. It made me think of a road trip with my parents when I was young. We went to France and we all had our own big portion of pasta. I think it might have been 1 kilo per person. I loved it sooo much! My parents didn’t think I’d finish it, but I ate the whole lot! So now I had made that again (couldn’t find the same pasta though). Hmm! While eating it, I watched some How I Met Your Mother. A perfect combination!
Voor de lange rit had ik wat te eten gemaakt. Ik had pasta met spekjes gemaakt. Het gaf me een nostalgisch gevoel. Het deed me denken aan een road trip met mijn ouders toen ik jong was. We gingen naar Frankrijk en hadden elk een grote portie pasta. Ik denk dat het misschien 1 kilo per persoon was. Het was zooo lekker! Mijn ouders dachten niet dat ik het zou opkrijgen, maar ik at het helemaal op! Dus nu had ik dat opnieuw gemaakt (ik had wel niet dezelfde pasta gevonden). Hmm! Terwijl ik het at, keek ik wat How I Met Your Mother. Een perfecte combinatie!

I wasn’t going all the way to Melbourne. I was going to stay in Hurstbridge, with Arpi and his family. Arpi is someone I know from back in Belgium. He was born there and lived there for a long time. He’s a good friend of my dad’s.
Ik ging niet helemaal tot Melboune. Ik ging in Hurstbridge verblijven, bij Arpi en zijn familie. Arpi is iemand die ik ken vanuit België. Hij is daar geboren en heeft er lang gewoond. Hij is een goede vriend van mijn papa.

He had made me “friet goulash”, so amaaazing! Hmm! Belgian food! Thanks heaps, Arpi!
Hij had me friet goulash gemaakt, zooo geweldig! Hmm! Belgisch eten! Super bedankt, Arpi!

Arpi and Kerrie have a very beautiful home. Lots of birds visit them in the morning. I loved it!
Arpi en Kerrie hebben een erg mooi huis. In de ochtend krijgen ze bezoek van veel vogels. Ik vond het fantastisch!

You can even hand feed some of them. Awesome! Makes me miss Dino/Dina (she’s been with us since 2009 and my parents and I still haven’t agreed on the name. I call her Dino (short for Dinosaur), but since it’s a girl, my parents think the name should end with an a, not an o, so they call her Dina).
Sommige ervan kon je zelfs met de hand voederen. Te gek! Het doet me Dino/Dina missen (ze is al bij ons sinds 2009 en mijn ouders en ik komen nog steeds niet overeen over de naam. Ik noem haar Dino (kort voor Dinosaurus), maar aangezien het een meisje is, vinden mijn ouders dat de naam moet eindigen met een a, niet een o, dus zij noemen haar Dina).

Anyway, I’m really enjoying my stay and I’m getting excited for Tasmania!
Hoe dan ook, ik geniet echt van mijn verblijf en ik ben enthousiast aan het worden voor Tasmanië!

.M

Advertisements

2 thoughts on “It Went From A Little Slated Roof

 1. Mom says:

  Keileuke blog, vooral de party in de auto, haha 😄🎶.
  Ooooh, frietjes met goulash, da’s pas een ontvangst!
  Arpi is nog niet zoveel veranderd – mooie foto.
  Dat gaat u precies goed af zo’n raodtrip in uw eentje.
  Veel liefs en de groetjes aan Arpi nog, als ge dit nog op tijd zou lezen. Xx ❤️😘

  Like

 2. Annie . says:

  Wij hebben weer genoten van uw verslag ! Nooit gedacht om als zangeres aan de slag te gaan ? Prachtige vogels . Bedankt en tot de volgende . xxx uit Hasselt .

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s