Flat Out

Last work update. My Gayndah chapter is almost over again. Most of the remaining time I’ve been raking out. Which can be a very painful job. Look at all these scratches!
Laatste werkupdate. Mijn Gayndah hoofdstuk zit er weer bijna op. Ik heb voornamelijk nog zitten harken. Dat kan een erg pijnlijke job zijn. Kijk maar naar al deze schrammen!

But being outside and seeing wildlife makes it all worth it! I see kangaroos, rosellas like this one (I have not been able to take a picture of it myself.),
Maar het buiten zijn en alle wilde beestjes zien, maakt het het allemaal waard! Ik zie kangoeroes, rosella’s zoals deze (Ik ben zelf niet in staat geweest er een foto van te maken.),

And once I even saw crows with red eyes. It was a very special moment.
En één keer zag ik zelfs kraaien met rode ogen. Dat was een erg speciaal moment.

We’ve also continued picking up rocks in the new lemon block.
We hebben ook verder stenen opgeraapt in de nieuwe citroenblok.

I got to drive the tractor and get rid of the rocks.
Ik mocht met de tractor rijden en de stenen dumpen.

Look how cool! I know I’m a little clumsy, but hey, it was my first time on that tractor.
Kijk hoe cool! Ik weet dat ik wat klungelig ben, maar hey, het was mijn eerste keer op die tractor.

Remember those trees we were transforming into lime trees? Well, the bags had been removed when the sticks started growing and now we put on a layer of wax on the stumps to protect them. This was the last step. They’re all set to grow into big lime trees now.
Herinner je je die bomen die we aan het transformeren waren tot limoenbomen? Wel, de zakken zijn verwijderd wanneer de stokjes begonnen te groeien en nu smeerden we de stronken in met een laagje was om ze te beschermen. Dit was te laatste stap. Ze zijn nu helemaal klaar om grote limoenbomen te worden.

After I finished raking out, I started thinning lime trees. For this job I got up even earlier. I started working at five in the morning. Therefore I could still see some of the sunrise. Very beautiful!
Nadat ik klaar was met het harken, begon ik limoenbomen uit te dunnen. Voor deze job stond ik nog vroeger op. Ik begon te werken om vijf uur in de ochtend. Daardoor kon ik nog een stuk van de zonsopkomst zien. Erg mooi!

With thinning I had to pull off bad fruit. There was a lot of hail damage.
Bij het uitdunnen moest ik slecht fruit verwijderen. Er was veel hagelschade.

There were also a lot of creepy crawlers in those trees.
Er waren ook veel griezelige kriebelbeestjes in die bomen.

Lastly I ended working on this orchard like I started, with planting trees. We had installed the irrigation a few weeks ago.
Ten slotte eindigde ik mijn werk op deze boomgaard zoals ik was begonnen, met het planten van bomen. We hadden de irrigatie een paar weken geleden geïnstalleerd.

My last two days existed of planting trees.
Mijn laatste twee dagen bestonden uit bomen planten.

My departure is getting closer. I bought myself a (according to Australians) “little” car. My first car that’s completely mine.
Mijn vertrek komt dichterbij. Ik heb mezelf een (volgens Australiërs) “klein” autootje gekocht. Mijn eerste auto die volledig van mij is!

It’s almost time to leave Gayndah. I’m getting nervous!
‘t Is bijna tijd om Gayndah te verlaten. Ik ben zenuwachtig aan ‘t worden!

. M

Advertisements

4 thoughts on “Flat Out

 1. Mom says:

  Ha! Eerst, eindelijk 😊. Op naar het volgende doel. In ieder geval kom je toch ook bekenden tegen. Toepasselijke song voor onderweg: oh my god van Franz Ferdinand. Toi, toi, toi. Beware of the bush fires! Die branden zitten wel in de buurt van Melbourne, dus goed navragen hoe je best uw weg vervolgd. Dikke knuffel van ons tweeën. ❤️💋💋💋🍀

  Like

 2. Fred says:

  Fijn dat je nu je eigen wagentje hebt en ook heel fijn om je eens live te zien en met jou gesproken te hebben op dat familiefeestje in Zonhoven 🙂

  Like

 3. Natacha says:

  Hoi meid, hoorde van je mama wat de volgende stap in je avontuur is. En daar verschijnt hij dan op foto, je eerste eigen auto. Ziet er wel best cool uit 😜😜😜😜 , wees lief voor em en dan brengt hij jou gegarandeerd waarheen je wil 😃😃😃😃, je moet onderweg wat met dat karretje praten, da’s net als met planten ( LOL) . In ieder geval, alle gekheid op een stokje, ik wens je een behouden reis!!! En de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 🎉🎉🎉, knuffel XXX

  Like

 4. Annie . says:

  Hallo Merel , jij weet van aanpakken zie ik !
  Jij bent goed bezig en je steekt er altijd iets van op , ferm hoor .
  Proficiat met uw auto , veel geluk ermee en nu op stap het weide Australie verkennen . Een voorspoedig 2016 en nog vele mooie avonturen ! xxx

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s