Veggie Hay Cow

Every day here in Australia is a beautiful day. Here’s a nice picture of the dam at Rockybar, the orchard where I’ve been working the most.
Elke dag hier in Australië is een mooie dag. Hier is een mooie foto van de dam, gelegen in Rockybar, de boomgaard waar ik het meest aan het werk ben.

Can you spot the big bird in the tree? 😉
Kan je de grote vogel in de boom spotten? 😉

I’ve been doing heaps of things. I’m so happy with all these new experiences.
Ik heb veel dingen zitten doen. Ik ben zo blij met al deze nieuwe ervaringen.

Phil, Wazza and I have been picking up rocks and mulching hay. I got to hop on the tractor for a while. It was a lot of fun!
Phil, Wazza en ik hebben stenen opgeraapt en hooi gemulcht. Ik mocht even op de tractor zitten. Het was erg leuk!

Mulching

make animated gifs like this at MakeaGif


Lex has been compressing hay into hay bales. And then I got to drive the truck to pick them up. Super cool! Phil and Wazza were on the back of the truck to stack the hay bales.

Lex heeft hooi samengeperst tot hooibalen. Ik mocht dan met de vrachtwagen rijden om ze op te rapen. Super cool! Phil en Wazza stonden op de achterkant van de vrachtwagen om de hooibalen te stapelen.

Other than that, Phil and I sprayed the new lemon block. He’d cut the weed (tree-like weed) and I’d spray it so it wouldn’t grow back.
Buiten dat hebben Phil en ik de nieuwe citroenblok besproeid. Hij snoeide het onkruid (boomachtig onkruid) en ik sproeide het zodat het niet terug zou groeien.

At the shed Phil, Lex and I had a nice get-together underneath the Ford that needed to be fixed.
In de schuur hadden Phil, Lex en ik een leuke bijeenkomst onder de Ford die gerepareerd moest worden.

And later on, all four of us did some cattle work.
En wat later deden we met ons vieren wat veewerk.

I knew it wasn’t going to be pleasant for the cows, but I expected worse. They put up with it pretty well. But I still didn’t really enjoy doing it.
Ik wist dat het niet prettig zou zijn voor de koeien, maar ik had erger verwacht. Ze verdroegen het vrij goed. Maar ik vond het nog steeds niet echt leuk om te doen.

At Sandbar, another orchard, I’ve been fertilizing the veggies.
Op Sandbar, een andere boomgaard, heb ik de groentjes bemest.

I can still remember the days we planted all of them. Look how big they’ve become.
Ik kan me de dagen nog herinneren dat we ze allemaal hebben geplant. Kijk hoe groot ze zijn geworden.

And they have given us heaps of veggies already.
En ze hebben ons al hopen groentjes gegeven.

Including the squash. A vegetable I’ve never seen or heard of before. According to the internet it’s some kind of pumpkin? Anyway, it tastes like cauliflower with the texture of a zucchini
Waaronder de squash. Een groente die ik nog nooit had gezien en nog nooit van had gehoord. Volgens het internet is het een soort pompoen? Hoe dan ook, het smaakt als bloemkool met een courgette textuur.

I have also been at Greenhaven. Packing some limes and lemons that we had picked. This time I was packing, not sorting.
Ik ben ook op Greenhaven geweest. Om wat limoenen en citroenen, die we hadden geplukt, te pakken. Dit keer was ik aan het pakken, niet sorteren.

Of course I’m not working all the time. Next post I’ll tell you about some things I’ve been doing in my spare time.
Natuurlijk ben ik niet altijd aan het werk. De volgende post vertel ik jullie over een aantal dingen die ik in mijn vrije tijd heb zitten doen.

And I wish everyone a happy Sinterklaas! I hope you all found something nice in your shoe! ^^ (lol, this will not make any sense to people who aren’t from Belgium or the Netherlands)
En ik wens iedereen een fijne Sinterklaas! Ik hoop dat jullie allemaal iets lekkers hebben gevonden in jullie schoen! ^^ (lol, dit slaat nergens op voor de mensen die niet van België of Nederland zijn)

. M

Advertisements

4 thoughts on “Veggie Hay Cow

 1. Mam says:

  Tja, dit jaar geen bordje van Sinterklaas!
  Het landelijk leven bevalt je wel zie ik. Ben benieuwd welke weg je uiteindelijk gaat inslaan op termijn.
  Xx mam

  Like

 2. Annie . says:

  Hey Merel , weer een mooie reportage . Zo te zien geniet je van het buitenleven en de prachtige natuur . Je ziet er in ieder geval gelukkig uit .
  Chocolade gekregen van Sinterklaas maar ik was dan ook heel braaf geweest .
  Voor u geen Sinterklaas ? Dan maar wachten op de Kerstman .
  Groetjes en tot de volgende .xxx

  Like

  • Dank je!
   En ja, genieten doe ik zeker!

   ‘t Zal misschien toch iets te ver zijn geweest voor Sinterklaas. Hij kan tenslotte niet vliegen gelijk de kerstman.

   Groetjes! xxx

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s