Liebestraum No. 3 in A Flat Major

I got to housesit for Bevan and Kylee again. They went on a holiday for ten days. That’s one of the reasons why it took me so long to upload the previous posts. There’s no wifi over there.
Ik mocht nog eens huiszitten voor Bevan en Kylee. Ze gingen op vakantie voor tien dagen. Dat is één van de redenen waarom het zo lang duurde eer ik de vorige posts uploadde. Er is daar geen wifi.

I enjoyed staying in the house again, it is such a beautiful property.
Ik vond het leuk terug in het huis te verblijven, het is zo’n mooi landgoed.

I enjoy locking up the chooks at night and letting them out again in the morning. I really love how they’re waiting for you in the morning and then follow you around. And I also really love the sound they make.
Ik vind het leuk om de kippen ‘s avonds op te sluiten en ze er ‘s ochtend weer uit te laten. Ik houd ervan hoe ze op je wachten in de ochtend en je dan overal naartoe volgen. En ik houd ook echt van het geluid dat ze maken.
Chookies!^^

Bevan and Kylee have a good oven, so I tried to make a focaccia again. This time I did a very good job! 😀 It was very yummy, I was sad I didn’t get to share it with anyone when it freshly came out of the oven. 😦
Bevan en Kylee hebben een goede oven, dus ik heb nogmaals geprobeerd een focaccia te maken. Dit keer had ik het goed gedaan! 😀 Het was erg lekker, ik vond het jammer dat ik het met niemand kon delen toen het vers uit de oven kwam. 😦

And I baked some pancakes. Hmm! It was nice to eat pancakes while listening to classical music and watching the storm outside. The song mentioned in the title moved me the most. 
En ik heb pannenkoeken gebakken. Hmm! Het was fijn om pannenkoeken te eten en naar klassieke muziek te luisteren terwijl ik naar de storm buiten keek. Het lied aangehaald in de titel, ontroerde mij het meest.

While I was housesitting, a storm would pass by almost daily.
Terwijl ik huiszitte, passeerde er bijna dagelijks een storm.

I also baked a bread again. It was perfect, even if I say so myself. Really, hmm, I will be forever grateful to Chiara for giving me this recipe!
Ik heb ook nog eens een brood gebakken. Het was perfect, al zeg ik het zelf. Echt, hmm, ik ben Chiara voor eeuwig dankbaar voor het recept!

But not all went well in the house. One day I was sitting on the couch and one of Phoebe’s toys started singing in the room next to me. What triggered it!? It totally creeped me out! It stopped and started again after a few minutes. The second time I swear it sounded like it was shouting “Merel! Merel!” Scary! The next day I went into the room to listen to all the toys that can make noises, but I couldn’t find what I had heard…
Maar ‘t liep niet altijd van een leien dakje in het huis. Op een dag zat ik in de zetel en begon één van Phoebes speelgoedjes te zingen in de kamer naast me. Wat had het doen afgaan!? Het beangstigde me! Het stopte en begon enkele minuten later opnieuw. De tweede keer klonk het echt alsof het “Merel! Merel!” riep, echt waar! Eng! De volgende dag ging ik de kamer binnen om naar al het speelgoed te luisteren dat geluid maakt, maar ik kon niet vinden wat ik had gehoord…

Another night the stove started beeping that it was going into safety mode and it kept on beeping. Normally the cat triggers that when she walks over it, but I had already put her outside. Carefully I went to check out what was going on. This time I did find the cause. This big motherfucker! I smashed it with a big wooden chopping board. My slipper obviously wouldn’t have succeeded!
Een andere nacht begon het fornuis te piepen dat het in veiligheidsmodus ging en het bleef maar piepen. Normaal veroorzaakt de kat dat wanneer ze erover wandelt, maar ik had haar al buiten gezet. Voorzichtig ging ik kijken wat er aan de hand was. Dit keer vond ik de oorzaak. Deze grote griezel! Ik vermorzelde het met een grote houten snijplank. Mijn slof had dat duidelijk niet aangekund!

The cat also caught a few.
De kat heeft er ook een paar gevangen.

So she truly deserves this nap. 🙂
Ze verdient dit dutje dus echt. 🙂

And to wrap it up, here’s a photo of the dogs playing. Bruno (the smaller one) didn’t get the right message though, when I said: “Get him, Bruno! Get Frank!” (first picture)
En om af te sluiten is hier een foto van de spelende honden. Bruno (de kleinere) begreep het niet goed toen ik zei: “Pak hem, Bruno! Pak Frank!” (eerste foto)

Still a lot of catching up to do!
Nog steeds veel in te halen!

. M

Advertisements

4 thoughts on “Liebestraum No. 3 in A Flat Major

 1. natacha says:

  Hoi Merel, uw eigen gebakken creaties zien er inderdaad heel jammie uit!!!
  Zal ook beduidend beter smaken dan hetgeen je hier in ieder geval bij de bakker koopt, hmmmm die zelfgemaakte focaccia en daar zelfgemaakte pesto op……….het water komt me al in de mond 😮 :-))
  En dat geluidje?? Ik zou me daar niet teveel zorgen om maken, als ik zie welke beestjes jij al overal bent tegenkomen en op welke plaatsen !!!! Die beestjes zitten letterlijk overal :-))))))
  Tot de volgende, dikke knuffel XXX

  Like

 2. Annie . says:

  Dag Merel , ik kan maar beamen wat Natacha schrijft . Jij hent duidelijk een keukentalent . Al eens gedacht een eethuisje te openen met specialiteiten van hier ?Het ziet er allemaal even smakelijk uit ,en niet onbelangrijk het oogt ook nog mooi .
  Wat ben jij toch een jonge dame met veel talenten , geen wonder dat je ouders zo trots zijn op hun dochter .
  Dikke knuffel en wij kijken weer uit naar de volgende .

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s