Watching Paint Dry_______________________

Finally! Another blog post! It’s been too long, I know, I apologize. But when I come home from work, I immediately fall asleep. I wake up for dinner and then I just go back to sleep. I tried writing, but I just end up sleeping while sitting. Anyway, I did it! 😀
Eindelijk! Nog eens een blogpost! Het is te lang geleden, ik weet het, ik verontschuldig me. Maar wanneer ik thuiskom van ‘t werk, val ik onmiddellijk in slaap. Ik word wakker voor het avondeten en daarna ga ik terug verder slapen. Ik probeerde te schrijven, maar ik viel steeds in slaap terwijl ik zat. Hoe dan ook, het is me gelukt! 😀

Every weekend I try to do something. One of the weekends Nick took me to an abandoned house, here in Gayndah on a hill somewhere.
Elk weekend probeer ik iets te doen. Eén van de weekenden heeft Nick me meegenomen naar een verlaten huis, hier in Gayndah ergens op een berg.

It was quite creepy. Not because it was abandoned, but because it looked like the perfect spot for a snake’s nest. I was watching my every step.
Het was best eng. Niet omdat het verlaten was, maar omdat het er uitzag als de perfecte plaats voor een slangennest. Ik was behoedzaam bij elke stap die ik zette.

After visiting the abandoned house we went to Mt. Perry. We visited the Boolboonda Railtrail Tunnel (with heaps of micro bats, pretty cool!)
Na het bezoek aan het verlaten huis, gingen we naar Mt. Perry. We bezochten er de Boolboonda Railtrail Tunnel (met een heleboel microvleermuizen, erg cool!)

And the Normanby Range lookout.
En de Normanby Range uitkijk.

The next weekend there was a street party. There were jumping castles, a mechanical surfboard (which was like a kid version of a mechanical bull), lots of food stands and pig races. I really enjoyed the pig races. Cute to see piglets run. 
Het weekend erna was er een straatfeest. Er waren springkastelen, een mechanisch surfboard (dat een soort van mechanische stier voor kinderen was), veel eetkraampjes en varkensraces. Ik vond de varkensraces echt leuk. Schattig om biggetjes te zien rennen.

At work I’ve been checking the irrigation and fixing sprinklers (a very nice job to cool down when it’s hot),
Op het werk heb ik de irrigatie zitten controleren en daarbij sproeiers gerepareerd (een erg fijne job om af te koelen wanneer het heet is),

We’ve been doing top work, where we’re trying to turn mandarin trees into lime trees (I didn’t even know you could do that),
Hebben we topwerk gedaan, waarbij we mandarijnbomen proberen te transformeren in limoenbomen (ik wist niet eens dat dat kon),

We’ve also been setting grass on fire,
Hebben we ook gras in de fik gestoken,

Been cleaning up after storms,
Opgeruimd na stormen,

Been planting veggies etc. In between our veggie rows, a masked lapwing / pluva had built a nest. Phil had decided to leave it there, since the bird keeps the crows away.
Groenten gepland enz. Tussen onze rijen groenten, had een maskerkievit een nest gemaakt. Phil had besloten het er te laten, aangezien de vogel de kraaien weghoudt.

Speaking of animals, someone spotted a brown snake near the shed. I hope it will never cross my path, I don’t feel like going into cardiac arrest.
Nu we het over dieren hebben, iemand heeft een bruine slang gespot bij de schuur. Ik hoop dat die mijn pad nooit kruist, ik heb geen zin in een hartstilstand.

And I finally met the frog that lives inside the toilet. The guys kept asking me if I had met the frog yet. I never saw it, so we thought it had gone away. All of the sudden, when flushing, I saw it.
En ik heb eindelijk de kikker ontmoet die in het toilet woont. De mannen bleven me vragen of ik de kikker nog niet had ontmoet. Ik zag hem nooit, dus we dachten dat hij weg was. Plotseling, bij het doorspoelen, zag ik hem.

And to put a face to the names, here’s a picture with the colleagues. From left to right: Lex, Wazza and Phil.
En om een gezicht op de namen te kunnen plakken, hier is een foto met de collega’s. Van links naar rechts: Lex, Wazza en Phil.

One of the weekends I went to a cricket game. Lex, Wazza and Bevan (the boss) were playing. I thought it would be fun to go along and support them. I had never seen cricket before.
Eén van de weekenden ging ik naar een cricketmatch kijken. Lex, Wazza en Bevan (de baas) gingen spelen. Ik dacht dat het leuk zou zijn om mee te gaan en te supporteren. Ik had nog nooit eerder cricket gezien.

Eight hours later…
Acht uren later…

Eventually they won. Everyone was happy. I was happy too, because it was finally over. It was fun the first few hours, but eight hours… EIGHT HOURS!!! And apparently this was a short version… Crazy! Mike had warned me: “It’s like watching paint dry”. It’s like the English tried to make it as boring as possible. It wouldn’t even be that bad if the teams would switch more often between balling and batting, so they could catch up with each other, but no… That would’ve been too exciting aye.
Uiteindelijk hebben ze gewonnen. Iedereen was blij. Ook ik was blij, omdat het eindelijk voorbij was. Het was leuk de eerste paar uren, maar acht uur… ACHT UUR!!! En blijkbaar was dit nog een korte versie.. Gestoord! Mike had me nog gewaarschuwd: “‘t Is gelijk kijken naar opdrogende verf”. Het is alsof de Engelsen hebben geprobeerd het zo saai mogelijk te maken. Het zou zo erg niet eens zijn geweest als de teams vaker zouden wisselen tussen gooien en slaan, zodat ze elkaar zouden kunnen inhalen, maar neen… Dat zou te interessant zijn geweest hè.

Speaking of crazy. Why the hell do you Aussies call ACDC Acca Dacca? Da fuq!? 😀
Over gek gesproken. Waarom in hemelsnaam noemen jullie Aussies ACDC Acca Dacca? Da fuq? 😀

Oh and I’ve made another moving drawing! 🙂 The wheels are a bit weird, but I’m proud of the result!
Oh en ik heb nog een bewegende tekening gemaakt! 🙂 De wielen zijn wat raar, maar ik ben trots op het resultaat!

The next update should follow pretty soon.
De volgende update zou snel moeten volgen.

. M

Advertisements

6 thoughts on “Watching Paint Dry

 1. Annie . says:

  Dag Merel , blij van u te horen . Proficiat met de mooie tekening , knap gedaan .
  Amaai wat een druk bestaan , saai is anders . De kikker in het toilet lijkt mij eentje van steen of porselein . Hoe kan je met een toeschouwer op uw gemak naar het toilet ? Jij maakt nogal iets mee douwn under . Bedankt voor de mooie foto s en tekst en tot de volgende . Knuffel , Annie .

  Like

  • Dankjewel!

   De kikker lijkt niet echt omdat hij nat is van ‘t doorspoelen! 😉
   En ach, je moet er gewoon niet aan denken dat die daar woont. Is niet de eerste keer dat ik dat tegenkom! Haha! 😀

   Knuffel!

   Like

 2. natacha says:

  Hoi meid, leuk om van je te horen! Dat moet lukken, zat net bij je mama aan tafel voor Jean (die ken je waarschijnlijk wel, de beruchte Jean van het lopen:-))))) zijn verjaardag en vroeg aan je mama hoe het met je ging en dat we al even niets meer van je gehoord hadden.
  Zegt Annie daarop ” Merel heeft vandaag een blog gepost”
  Ahhh joepie kunnen we weer bijllezen :-)))
  Het is te begrijpen dat het niet altijd evident is om de blog bij te houden, ofwel is het internet zoek, ofwel is de goesting zoek, ofwel slaat de vermoeidheid toe…….
  Maar het is leuk om te horen dat het je goed gaat!!!
  En ik sluit me aan bij Annie…..een kikker in het toilet??????
  Ik hoop voor de kikker dat em over een heeeeeel slecht reukorgaan beschikt 😀
  In ieder geval geniet er nog van, niet van de kikker maar van de rest :-))) en dikke knuffels XXXXXX

  Like

  • Dat is toevallig, ja! 😀
   En ja, het werd hoog tijd voor een update! 🙂 Zat inderdaad weer even zonder wifi.

   Haha! 😀 De kikker woont er blijkbaar toch al heel lang, dus hij zal ‘t daar wel tof vinden.

   Dank je, doe ik! ^^
   Knuffels! xxxx

   Like

 3. Mam says:

  Tja, Annie en Natacha zijn me altijd voor 😉.
  Papa en ik horen meestal wel wat er gaande is via messenger, gelukkig maar, anders zou het veel te lang zijn. 💋xxx

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s