Animal Overload

After some breakfast, we went to the Koala Park, but we had to wait for two hours for the next tour. So my mom and I drove back to our room and my dad went for a run. He was supposed to be back after thirty or forty minutes, but he came back after an hour and a half. The run was way heavier than he expected. He didn’t know the track would be going up before going down to the beach. He was dead tired when we were at the park again.
Na een ontbijt, gingen we naar het Koala Park, maar we moesten twee uur wachten voor de volgende toer. Dus mijn mama en ik reden terug naar onze kamer en mijn papa ging lopen. Hij zou terug zijn achter dertig of veertig minuten, maar kwam pas terug na anderhalf uur. Het lopen was veel zwaarder dan hij had verwacht. Hij wist niet dat het pad eerst omhoog zou gaan, voor het naar beneden ging naar het strand. Hij was doodmoe wanneer we terug bij het park waren.

It was a lot of fun. Unlike most other parks, you could hold almost every animal, for free! You only had to pay for the koala, but even that price was cheaper than in other parks. First animal we got to hold was a turtle.
Het was erg leuk. In tegenstelling tot in andere parken, mocht je hier bijna ieder dier vasthouden, gratis! Je moest enkel betalen voor de koala, maar zelfs die prijs was goedkoper dan in andere parken. Het eerste dier dat we mochten vasthouden was een schildpad.

Then a cockatoo. Everyone got to put a sunflower seed between the lips and Shadow, the cockatoo, would take it, aka give you a kiss.
Dan een kaketoe. Iedereen kreeg een zonnebloempit tussen de lippen en Shadow, de kaketoe, nam het vervolgens, aka gaf je een kus.

Next was an eclectus parrot. And you were allowed to pet it. 😀
Als volgt was een edelpapegaai. En je mocht hem aaien. 😀

When my mom held it, it started “Woo”-ing. When it came to me, it gave me a kiss on my nose, without having to put something to eat there. So cute!
Wanneer mijn mama hem vasthield, begon hij te “Woo”-en. Wanneer hij bij mij kwam, gaf hij me een kus op mijn neus, zonder dat ik er iets om te eten moest steken. Zo lief!

Then we held a couple of lizards. The one with the blue tong (visible in top right photo) and the sleepy lizard.
Dan hielden we een aantal hagedissen vast. Die met de blauwe tong (zichtbaar op foto rechts boven) en de slaperige hagedis.

The frill neck lizard was put on your head. It kept sliding off of my head though. Funny little fella, look how proud he looks on people’s heads.
De kraaghagedis werd op je hoofd gezet. Hij bleef wel van mijn hoofd afglijden. Grappig kereltje, kijk hoe trots hij lijkt op mensen hun hoofd.

There was one girl with dreadlocks in funky colors. With her, the frill neck lizard jumped off and tried to run away. The lizard did not approve of the dreadlocks, haha!
Er was een meisje met dreadlocks in funky kleuren. Bij haar sprong de kraaghagedis eraf en probeerde het op een lopen te zetten. De hagedis keurde de dreadlocks niet goed, haha!

We also got to hold a snake. My mom didn’t want anything to do with the lizards, but she did take the snake.
We mochten ook een slang vasthouden. Mama moest niets hebben van de hagedissen, maar de slang nam ze wel aan.

And we fed lorikeets.
En we voederden lori’s.

But the main attraction was obviously the koala. What a lucky animal. I would want to sleep that much too! We got to hold Pebbles.
Maar de hoofdattractie was natuurlijk de koala. Wat een geluk heeft dat dier. Ik zou ook zoveel willen slapen! We mochten Pebbles vasthouden.

Especially my mom really enjoyed it, she thinks they’re very cute and very soft. Look how happy she is with her koala!
Vooral mijn mama genoot er echt van, ze denkt dat ze erg schattig en erg zacht zijn. Kijk hoe blij ze is met haar koala!

After the Koala Park we went to the same pizza place as the day before. My mom was that we had found good pizza after the disappointment in Mission Beach.
Na het Koala Park gingen we naar dezelfde pizza plaats als de dag ervoor. Zo blij was mijn mama dat we goede pizza hadden gevonden na de teleurstelling in Mission Beach.

It was a great day!
Het was een geweldige dag!

. M

Advertisements

4 thoughts on “Animal Overload

 1. Natacha says:

  Die koala, hoe lief 😍😍. Is er nog plaats in uw mama haar koffer 😜😜. Schitterend toch om al die dieren van zo dichtbij te kunnen zien en aanvoelen! XXX

  Like

  • Haha! Als ze kon zou ze die inderdaad meenemen! Jammer genoeg heb ik haar koffer al gevuld met al mijn spullen die terug mee naar huis mochten.
   Ja, echt fantastisch! xxx

   Like

 2. Annie . says:

  Whaw zo mooi al die prachtige dieren ! Ja Merel uw mama geniet zichtbaar van de koala in haar armen . (aan het oefenen voor later met een kleinkind? ) Dikke knuffel aan u drietjes .

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s