Pancake-ella Park

Our last day in Rose Gums my dad made pancakes. So delicious! I missed those! Hmmm! Because the pancakes that you can eat in Australia are no real pancakes. Or at least I haven’t found those yet.
Onze laatste dag in Rose Gums had mijn papa pannenkoeken gebakken. Zo heerlijk! Die heb ik gemist! Hmmm! Want de pannenkoeken die je kan eten in Australië zijn geen echte pannenkoeken. Of die heb ik alvast nog niet kunnen vinden.

Our next B&B is located in Mission Beach. On the way we stopped at Paronella Park. A bit expensive, but very beautiful. A Spanish farmer dreamt of owning a Spanish castle. He came to Australia to become rich and succeeded. He then built his Spanish castle in Australia by a waterfall, moved his family there and opened his park. Because he was a baker and built everything himself, the buildings started to crumble away pretty fast. They also suffered from a massive flood. But that leaves us with pretty ruins even though it wasn’t built that long ago. There’s a lot more to the story, but this is the short version.
Onze volgende B&B is gelegen in Mission Beach. Onderweg stopten we bij Paronella Park. Een beetje duur, maar erg mooi. Een Spaanse boer droomde ervan om zijn eigen Spaans kasteel te bezitten. Hij kwam naar Australië om rijk te worden en slaagde daar ook in. Hij bouwde vervolgens zijn Spaans kasteel in Australië bij een waterval, liet zijn familie overkomen en opende zijn park. Omdat hij een bakker was en alles zelf had gebouwd, begonnen de gebouwen al vlug af te brokkelen. Ze hebben ook geleden onder een massieve overstroming. Maar dat liet ons wel prachtige ruïnes achter, ook al was het niet zo lang geleden gebouwd. Er zit veel meer achter het verhaal, maar dit is de korte versie.

I forgot why, but the Spanish guy had a lot of friends in Asia. So he got a lot of bamboo as gift, which he used to make a bamboo garden.
Ik ben vergeten waarom, maar de Spanjaard had veel vrienden in Azië. Dus hij kreeg veel bamboe cadeau, die hij gebruikte om een bamboetuin te maken.

There was a fountain that didn’t use any electricity. Everything works on pressure.
Er was een fontein die geen elektriciteit gebruikte. Alles werkte via druk.

The cute little building by that fountain used to be a little ‘cafe by the pool’. There wasn’t an actual pool, but the people would swim by the waterfall. Nowadays that isn’t allowed because sometimes there are crocodiles present. The cafe had lots of small changing rooms, because people still had to be fancy when getting a drink. Swimwear was not allowed.
Dat schattige gebouw bij de fontein was vroeger een klein ‘café bij het zwembad’. Er was geen echt zwembad, maar mensen zwommen bij de waterval. Dezer dagen is dat niet meer toegestaan omdat er soms krokodillen aanwezig zijn. Het café had veel kleedkamertjes, omdat de mensen nog steeds chique moesten zijn als ze iets gingen drinken. Zwemkledij was niet toegestaan.

There was another little waterfall and huge trees that were only about 50 years old. They were donated by the government because they are rare and needed to be preserved. The government liked what the Spanish guy was doing to the place, so he gave the trees to him. On the bottom right photo you can see an eel. There were some in the water over there.
Er was een andere kleine waterval en super grote bomen die maar 50 jaar oud zijn. Ze waren gedoneerd door de overheid omdat ze zeldzaam waren en geconserveerd moesten worden. De overheid vond het leuk wat de Spanjaard aan het doen was met de plaats, dus gaf hij hem de bomen. Rechtsonder op de foto kan je een aal zien. Er waren er enkelen in het water daar.

There’s not a lot left of the castle itself, because of the flood, a hurricane, bad building skills and what not. But here’s a little cute tower.
Er is niet veel over van het kasteel zelf, vanwege de overstroming, een orkaan, slechte bouwvaardigheden en wat niet. Maar hier is een leuk torentje.

After Paronella Park we went straight to Mission Beach. Licuala is a very nice B&B, but the room was quite small. My bed was really squeezed into the two person room, but it didn’t really matter, because there was a big living area.
Na Paronella Park gingen we rechtstreeks naar Mission Beach. Licuala is een mooie B&B, maar de kamer was erg klein. Mijn bed was er echt bij in gewrongen, maar het maakte niet echt uit, want er was een grote leefruimte.

Their garden and pool were very pretty. Too bad they didn’t put a fake crocodile somewhere in or around their pool. Would have been funny, because of the sign.
Hun tuin en zwembad waren erg mooi. Jammer genoeg hadden ze geen nepkrokodil ergens in of rond het zwembad geplaatst. Zou grappig zijn geweest, vanwege het bord.

We explored Mission Beach and took a long walk on the beach. When my mom saw the sign of Beavis Place, she wondered if there’s a Butthead Place too.
We verkenden Mission Beach en maakten een lange strandwandeling. Wanneer mijn mama het bord zag met Beavis Place, vroeg ze zich af of er ook een Butthead Place zou zijn.

Tomorrow we’ll be on a boat all day long.
Morgen zullen de hele dag op een boot zijn.

. M

Advertisements

4 thoughts on “Pancake-ella Park

  1. Annie . says:

    Wat een verwennerij voor jullie en ook voor ons . Elke dag krijgen wij leuk nieuws . François kijkt er ondertussen ook naar uit . In het begin moest ik hem roepen en nu is hij er als de kippen bij . Bedankt om al dat moois te delen . Dikke knuffel voor u drietjes van ons tweetjes .

    Like

  2. Natacha says:

    Hoi, hoi, weer stuk voor stuk leuke verhalen! Typisch je mama om naar Buthead place te vragen 😜😜. Heb je mijn reactie gelezen op Dos Paradise? Ik heb ook op je mama gestuurd via Whats App maar weet niet of ze de gsm bij heeft 😒. Had er foto’s bijgedaan van de nightrun. Als ze de gsm niet bij heeft dan kan ze oud nieuws lezen als ze thuis is 😆😆😆. Geniet er nog volop van!!!!!!!!!! 💋💋💋

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s