A Manly Reunion

It’s always nice to see old friends again. One of my friends from Gayndah was passing through Sydney. Morena was on her way to start her trip through the south of Australia to the west of Australia. Roberto and she had walked through the city. I caught up with them at the end and at night Morena and I went for drinks to meet her new travel buddies.
Het is altijd fijn om oude vrienden terug te zien. Eén van mijn vrienden van Gayndah passeerde via Sydney. Morena was op weg om haar trip door het zuiden van Australië naar het westen van Australië te starten. Roberto en zij hadden door de stad gewandeld. Ik ontmoette ze erna en ‘s avonds zijn Morena en ik iets gaan drinken om haar nieuwe reisgenoten te ontmoeten.

The day after we went to Manly. It’s such a nice place. She had her concerns about the ferry, but in the end it all went fine. (because she, like me, has also broken her back in the past. Her accident happened on a boat. She was on a speedboat. When the speedboat went up on a wave and then hit the water when going back down, she broke her back because of the impact.) Luckily the water was very calm, even though there was a lot of wind.
De dag erna zijn we naar Manly gegaan. Het is zo’n mooie plaats. Ze was bezorgd om de boot, maar uiteindelijk ging het allemaal goed. (omdat zij, net zoals ik, ook haar rug heeft gebroken in het verleden. Haar accident gebeurde op een boot. Ze was op een speedboot. Wanneer de speedboot omhoog ging op een golf en dan het water met een klap raakte met het naar beneden gaan, brak ze haar rug door de impact.) Gelukkig was het water erg kalm, zelfs al was er veel wind.

Whilst on the ferry, a little airplane started to write a message in the sky. Everyone was looking at it, waiting to see what it would write. Eventually the message was: “Jesus = hope” and “Trust Jesus”.
Terwijl we op de ferry waren, begon een vliegtuigje een boodschap in de lucht te schrijven. Iedereen keek ernaar, wachtende om te zien wat het zou schrijven. Uiteindelijk was de boodschap: “Jesus = hope” en “Trust Jesus”.

We walked through Manly the entire day. We started with a beach walk and then we did a scenic walk. Such a lovely day.
We wandelden de hele dag door Manly. We startten met een strandwandeling en vervolgens deden we een scenische wandeling. Wat een fijne dag.

We saw lots of great stuff. We saw a water dragon and an echidna. The echidna tried to dig itself into the ground or something. At some point its head was hidden and I think it thought we couldn’t see it anymore. Haha!
We zagen veel geweldige dingen. We zagen een wateragame en een mierenegel. De mierenegel probeerde zichzelf in te graven of zoiets. Op een bepaald punt was zijn hoofd helemaal verborgen en ik denk dat het dacht dat we het niet meer konden zien. Haha!

We also enjoyed the sunset. It was beautiful that night! The sky was orange, pink and purple.
We hebben ook genoten van de zonsondergang. Het was erg prachtig die nacht. De lucht was oranje, roze en paars.

At night we went for a little walk in Sydney and then it was time to say goodbye. It was really great to see her again. Oh and on my way back to my apartment I found Waldo, more then once.
‘s Avonds hebben we een kleine wandeling gemaakt door Sydney en dan was het tijd om afscheid te nemen. Het was erg fijn om haar terug te zien. Oh en op mijn weg terug naar mijn appartement heb ik Waldo gevonden, meer dan eens.

I also went to Bondi Beach in the weekend with two of my roommates, Sergio and Jodie. But it was quite cold at the beach, even though it was 27°C that day, so we didn’t stay that long.
Ik ben ook naar Bondi Beach geweest in het weekend met twee van mijn huisgenoten. Sergio en Jodie. Maar het was vrij koud op het strand, ook al was het 27°C die dag, dus we zijn niet lang gebleven.

Mostly we enjoy our nights in front of our big ass TV.
Meestal genieten we van onze avonden voor onze big ass TV.

Write you later!
Schrijf je later!

. M

Advertisements

6 thoughts on “A Manly Reunion

 1. Annie . says:

  Geweldig om je vrienden weer te zien toch ? Binnenkort zijn er mama en papa om mee te genieten van uw mooie belevenissen ! Bedankt Merel het is steeds uitkijken naar uw foto`s en verslag . Groetjes uit Hasselt .x

  Like

 2. Mam says:

  Dat was weer effe geleden. In goed gezelschap zie ik.
  We moeten je niet meer zo lang missen nu, next week the big reunion 😀 😘 mam

  Like

 3. Fred says:

  Die mierenegel ocharmkes. Als hij je zou begrijpen had je hem voorzichtig kunnen lostrekken, die zand wat uit zijn neus keuteren, een aaike over zijn bolleke geven en zeggen dat hij mag stoppen met zijn struisvogeltechnieken 🙂

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s