Whispering to Adelaide

Before going to Adelaide, we stopped at the Whispering Wall, a dam at Williamstown. You could whisper to the wall and hear it on the other side. I went to the other side. It was funny to be able to talk normally from that far.
Voor we naar Adelaide gingen, stopten we bij de Fluisterende Muur, een dam in Williamstown. Je kon tegen de muur fluisteren en het aan de andere kant horen. Ik ging naar de andere kant. Het was grappig om normaal te kunnen praten op zo’n afstand.

Then we visited Adelaide. We would visit the botanic garden, the museum, the gaol (there’s a ghost tour) and a chocolate factory. It was raining all day long. That really sucked. Anyway, we parked the car and did everything by foot. Our first destination was the botanic garden. It was a beautiful garden, or at least, you were able to see it would be beautiful in summer.
Dan bezochten we Adelaide. We zouden de botanische tuin, het museum, de gevangenis (met een spooktoer) en een chocoladefabriek bezoeken. Het regende de hele dag. Dat was echt een domper. Hoe dan ook, we parkeerden de auto en hebben alles te voet gedaan. Onze eerste bestemming was de botanische tuin. Het was een prachtige tuin, of tenminste, je kon zien dat het prachtig zou zijn in de zomer.

Imagine how cosy this would be in summer.
Beeld eens in hoe gezellig dit zou zijn in de zomer.

It was a nice botanic garden.
Het was een mooie botanische tuin.

After the botanic garden we visited the museum. It was a very cool museum! It had a lot of taxidermied animals. I think every animal that inhabits Australia was there. And there were also a lot of skeletons and also stuff in sterilized water. I could look at everything for ages! I really loved the museum! At the underwater part there was a jaw of a white shark. I still don’t feel 100% ok again, so it made me think of the sick feeling. That’s not a nice association. I hope it will go away soon and I will be able to remember it without the getting sick part. There was too much cool stuff to photograph, so here are a few bones.
Na de botanische tuin hebben we het museum bezocht. Het was een erg cool museum! Het had heel veel opgezette dieren. Ik denk dat elk dier dat in Australia voorkomt er was. En er waren ook veel skeletten en ook dingen in gesteriliseerd water. Ik kon een eeuwigheid naar alles kijken! Ik vond het museum echt geweldig! Bij het onderwatergedeelte was er een kaak van een witte haai. Ik voel me nog steeds niet terug 100% ok, dus ik moest weer aan het zieke gevoel denken. Dat is geen fijne associatie. Ik hoop dat het snel weggaat en dat ik het kan herinneren zonder het gedeelte waar ik ziek werd. Er waren te veel coole dingen om te fotograferen, dus hier zijn een baar botten.

Then we went to the gaol, but it was closed. It’s open from sunday to friday and it was saturday. 😦 On to the next stop, the chocolate factory. Adelaide is a nice city to walk through. It has nice old buildings (the first building was a weird scientific church)
Dan gingen we naar de gevangenis, maar het was gesloten. Het is open van zondag tot vrijdag en het was zaterdag. 😦 Onze volgende stop, de chocoladefabriek. Adelaide is een fijne stad om door rond te wandelen. Het heeft mooie oude gebouwen (het eerste gebouw was een vreemde wetenschappelijke kerk)

Nice parks and some statues.
Mooie parken en wat standbeelden.

When we arrived at the chocolate factory, only the shop was still open. The factory itself closed early, so we couldn’t do the tour anymore. Too bad… 😦
Wanneer we arriveerden bij de chocoladefabriek, was enkel het winkeltje nog open. De fabriek zelf sloot vroeg, dus we konden de toer niet meer doen. Jammer… 😦

But all by all Adelaide was a very nice city to visit.
Maar al bij al was Adelaide een fijne stad om te bezoeken.

. M

Advertisements

4 thoughts on “Whispering to Adelaide

  1. Liesbeth says:

    Jammer dat het regende. En dat de gevangenis en de chocolade fabriek dicht waren. Maar toch wel ergens nog chocolade gekocht hoop ik.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s