Merel in Wonderland

The morning after the shark cage dive, I felt horrible! I felt like I had a hangover. I still feel like I have a hangover while writing this (at night before going to sleep). Also when I went to bed yesterday. Everything was spinning and I felt like turning on a light, just to be able to focus on the stability of the car. So that night and the day after I felt exactly like the description of people that have been very drunk and have had hangovers. If this is what being wasted feels like, then thanks but no thanks. I will never drink that much! Gosh, when will this end!?
De volgende ochtend, na het duiken met haaien in de kooi, voelde ik me vreselijk! Ik voelde me alsof ik een kater had. Ik voel me nog steeds alsof ik een kater heb terwijl ik dit schrijf (‘s avonds voor het slapen gaan). Ook gisteren voor ik naar bed ging. Alles was aan het draaien en ik wou een licht aandoen, gewoon om te kunnen focussen op de stabiliteit van de auto. Dus die nacht en de dag erna voelde ik me precies zoals de beschrijving van iemand die al erg dronken is geweest en een kater heeft gehad. Als dit is hoe je je voelt als je straalbezopen bent, dan bedankt maar neen bedankt. Ik zal nooit zoveel drinken! Gosh, wanneer stopt dit!?

Today we visited a maze in Mintaro. You had to find your way to the magic fountain in the middle. It can make your wishes come true. Unfortunately I didn’t bring any coins, so no wishes for me. I would have wished for this nasty sick feeling to go away! The headache, the pain in my chest and my back when breathing deeply, the spinning, the nausea, … Pfoeh! Anyway, it was a nice maze, but it was kind of small. You couldn’t really get lost.
Vandaag bezochten we een doolhof in Mintaro . Je moest je weg vinden naar de magische fontein in het midden. Het kan je wensen doen uitkomen. Jammer genoeg had ik geen munten meegebracht, dus geen wensen voor mij. Anders zou ik gewenst hebben voor dit zieke gevoel om weg te gaan! De hoofdpijn, de pijn in mijn borstkas en rug wanneer ik diep adem, het draaien, de misselijkheid, … Pfoeh! Nu ja, het was en leuk doolhof, maar het was wat klein. Je kon niet echt verdwaald geraken.

While finding our way to the middle, we bumped into a little tea part from the Mad Hatter. Alice and the White Rabbit were also present. I joined in.
Terwijl we onze weg naar het midden zochten, kwamen we een klein theepartijtje van de Gekke Hoedenmaker tegen. Alice en het Witte Konijn waren ook aanwezig. Ik ben aangeschoven.

After the maze there were quite a few tables with games, like Snakes and Ladders, Tic Tac Toe, chess, checkers, … We played a few. I won Snakes and Ladders, Roberto won Chess. We weren’t able to finish the game with the circles. You had to make your way to the middle without going over the same color twice in a row.
Na het doolhof waren er heel wat tafeltjes met spelletjes, zoals Slangen en Ladders, Boter-Kaas-en-Eieren, schaken, dammen, … We speelden er een paar. Ik won Slangen en Ladders, Roberto won schaken. We waren niet in staat het spelletje met de cirkels te vervolledigen. Je moest je weg naar het midden vinden zonder twee keer achter elkaar over dezelfde de kleur te gaan.

We then continued towards Adelaide. After sixty kilometers I suddenly realized I had left my GoPro hanging on a chair. We had to go all the way back. I wasn’t too happy with that, since I was feeling so sick. But at least I have my GoPro back. Tomorrow we’ll whisper to a wall.
Dan gingen we verder richting Adelaide . Na zestig kilometer besefte ik plotseling dat ik mijn GoPro op een stoel had laten hangen. We moeten helemaal terug. Ik was er niet echt blij mee, aangezien ik me zo ziek voelde. Maar ik heb tenminste mijn GoPro terug. Morgen zullen we fluisteren tegen een muur.

. M

Advertisements

4 thoughts on “Merel in Wonderland

  1. Mam says:

    Ik vrees dat een kater inderdaad zo aanvoelt. Maar je weet dat het over gaat 😉. Mja het is een belevenis zoals een ander, je moet het een keer meemaken om te weten wat het is 😁. Xx mam

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s