Shark Attack!

Play this song while reading this. 😉 haha!
Speel dit liedje af terwijl je dit leest. 😉 haha!

Today is a big day! A childhood dream will come true! I will dive with white sharks! I woke up more than once that morning because of the wind. There was a lot of wind and it felt and sounded pretty strong. Roberto dropped me of at 6h30. When the group was complete, we went on board. The boat took us to the Neptune Islands. But like I told you, there was a lot of wind, so getting there was heavy stuff! I’ve never been on a sea this wild before. It was terrible! We had to hold on to something the whole time and stuff would fly all over the place. One time even the stuff from the little kitchen flew out of the cupboards, which means a lot, because normally that stuff is prepared for this. Anyway, I was excited to go into the cage!
Vandaag is een grote dag! Een kinderdroom zal uitkomen! Ik zal met witte haaien duiken! Ik werd ‘s ochtend meer dan eens wakker door de wind. Er was veel wind en het voelde en klonk erg sterk. Roberto zette me af om 6h30. Wanneer de groep compleet was, gingen we aan boord. De boot bracht ons naar de Neptune Islands. Maar zoals ik al zei, er was veel wind, dus daar geraken was zware kost! Ik ben nog nooit op zo’n wilde zee geweest. Het was verschrikkelijk! We moesten ons de hele tijd aan iets vasthouden en spullen vlogen in het rond. Zelfs de spullen van het keukentje vlogen een keer uit de kastjes, wat veel wil zeggen, want normaal is dat erop voorzien. Hoe dan ook, ik was enthousiast om in de kooi te gaan!

Because the way over there was so wild, I didn’t feel 100% ok. I wouldn’t call it sick yet. It was just a little discomfort. Two hours of going up and down and from side to side was just a little too long. I was happy to be able to get into the cage. The water would be stable and I would soon feel better. I was in the first group and I was ready and excited to see the sharks!
Omdat het onderweg zo wild was, voelde ik me niet 100% ok. Ik zou het nog niet ziek noemen. Ik was gewoon een beetje oncomfortabel. Twee uur op en neer gaan en van de ene kant naar de andere kant, was gewoon een beetje te lang. Ik was blij om in de kooi te kunnen gaan. Het water zou stabiel zijn en ik zou me snel beter voelen. Ik was in de eerste groep en ik was klaar en enthousiast om de haaien te zien!

There were three groups of four people. Normally their groups go up to twenty-seven people, but today there were only twelve of us. It was very nice to have a smaller group. Before getting under water, we had to practice breathing. Then we were allowed to go down.
Er waren drie groepen met vier mensen. Normaal hebben ze groepen die tot zevenentwintig personen gaan, maar vandaag waren we maar met z’n twaalven. Het was fijn om een kleinere groep te hebben. Voor we onder water gingen, moesten we wat oefenen op ademen. Dan mochten we naar beneden.

It was so amazing! Seeing them is so cool! There were about three sharks around the cage when I was in. Or so I’ve been told, to me it always looked like the same one was swimming by. But when the others were in the cage you could indeed see that there were more sharks. In total we saw six different sharks that day.
Het was zo geweldig! Ze zien is zo cool! Er waren ongeveer drie haaien rond de kooi toen ik erin was. Of dat hebben ze me alleszins verteld, voor mij leek het alsof het altijd dezelfde haai was die voorbij kwam zwemmen. Maar wanneer de anderen in de kooi waren, kon je inderdaad zien dat er meerdere haaien waren. In totaal zagen we die dag zes verschillende haaien.

I really loved it when they went for the bait. It is so magnificent to see then in attack mode! Aah, such beautiful creatures!
Ik vind het echt super wanneer ze voor het lokaas gingen. Het is zo magnifiek om ze in aanvalmodus te zien. Aah, zo’n prachtige wezens!

Next selfie is definitely my favorite selfie. One of the sharks attacked the cage right in front of me! It was coming towards us and then it suddenly accelerated, opened its mouth and swam against the cage. Everyone in the cage was so happy and the others on the boat were so jealous. That was an awesome moment!
De volgende selfie is zeker weten mijn favoriete selfie! Een van de haaien heeft de kooi aangevallen, recht voor mij! Hij kwam naar ons toe en plotseling versnelde hij, opende zijn mond en zwom tegen de kooi aan. Iedereen in de kooi was zo blij en de anderen op de boot waren zo jaloers. Dat was een geweldig moment!

But it wasn’t all good that day. I had to take a break from the diving more than once. I thought the cage would make me less seasick but it was the opposite. The cage shook you up the whole time and it made me very sick. I tried letting the cage move around me and just hang still in the water, but it was almost impossible. The cage would still bump into you. Also, you had to hold on to the cage to stay down. So I got nauseous more than once. I had to go up and hold on to the boat to get my body to stabilize and get less nauseous. Right before we had to come out, I went up a little too late. When I was out, I couldn’t hold it in any longer. I’m very sad to say that I am no longer vomit free since 2003. 😦 Anyway, I can now begin to say ‘vomit free since 23 (years old)’, so I still have a nice ring to it! 😀
Maar niet alles was goed die dag. Ik moest meerdere keren een pauze nemen van het duiken. Ik dacht dat de kooi me minder zeeziek zou maken, maar het was het tegenovergestelde. De kooi schudde je de hele tijd door elkaar en het maakte me erg ziek. Ik probeerde de kooi rond me te laten bewegen en stil te blijven hangen in het water, maar het was bijna onmogelijk. De kooi bleef tegen je aan botsen. Ook moest je de kooi vasthouden om onder te blijven. Dus ik werd meer dan eens misselijk. Ik moest dan naar boven gaan en me aan de boot vast te houden om mijn lichaam te laten stabiliseren en minder misselijk te worden. Vlak voor we eruit moesten komen, ging ik een beetje te laat naar boven. Wanneer ik eruit was, kon ik het niet meer inhouden. Helaas ben ik dus niet meer “vomit free since 2003”. 😦 Maar ik kan nu beginnen zeggen dat ik “vomit free since 23 (jaar our)” ben, dus het klinkt nog steeds leuk! 😀

The way back was also very wild, but I felt better. It was the cage that got me so sick and once it was out, I felt ok. Plus some of the friendly people of the group gave me some pills that help against the sickness. When we got back, we received a certificate for having dived with the great whites.
De weg terug was ook erg wild, maar ik voelde me beter. Het was de kooi die me zo ziek had gemaakt en eenmaal het eruit was, voelde ik me ok. Plus wat vriendelijke mensen van de groep gaven me wat pilletjes tegen de misselijkheid. Wanneer we aankwamen, kregen we een certificaat omdat we met de grote witte hebben gedoken.

Roberto had explored Port Lincoln and had enjoyed some fish and chips and oysters. He was looking forward to eating seafood for quite some time now. He also had the car fixed (for only $75). Satisfied, we continued our journey.
Roberto had Port Lincoln verkend en had van wat vis met frietjes en oesters genoten. Hij was nu al een hele tijd aan het uitkijken naar het eten van zeevruchten. Hij had ook de auto laten maken (voor maar $75). Voldaan gingen we verder met onze reis.

. M

Advertisements

12 thoughts on “Shark Attack!

 1. Nadia says:

  Geweldig Merel! Super tof dat ge dit hebt durven doen en echt, ik zou al voor minder over mijn nek zijn gegaan en ik denk ook dat uw ouders blij zijn dat dit avontuur achter de rug is. En wie weet liggen er nog meer spannende momenten voor u in het verschiet maar zo ENG als deze…? Brrrrrrr…..

  Like

 2. Liesbeth says:

  Kei Goed Merel, wat een avontuur! Het is ook mooi als je iets kunt doen wat je heel graag wilt. Dan ben je niet bang voor de ruwe zee, en wordt je pas zeeziek als je in de kooit zit.
  Fijn dat Roberto ook een leuke dag heeft gehad. En dat de auto gerepareerd is.
  Op naar nieuwe avonturen 🙂

  Like

  • Ja, ben heel blij dat ik dit eindelijk heb kunnen doen. Een van de redenen waarom ik voor Australië had gekozen.
   Dat was wel jammer, ja!
   Op naar het volgende! 😉

   Like

 3. natacha says:

  Zoals de dames hierboven al zeggen, SUPER gedaan Merel!!
  Een ervaring om jaloers op te zijn.
  En de auto die gerepareerd is, klaar voor het volgende.
  Veel succes :-))))

  Like

 4. Tante sonja says:

  Dat is een leuke belevenis ! Daar moet je lef voor hebben ! Voor geen geld op de wereld kregen ze me in die kooi ! Supergedaan !

  Like

 5. Mam says:

  Hoi Merel, mam als laatste… Super toch dat je dat hebt kunnen doen? Ik ben vol bewondering,want ik zie het mezelf niet doen. Papa daarentegen krijgt nu pas echt kriebels.
  Maar ik ben blij dat het allemaal zonder incidenten verlopen is. Xxx mam

  Like

  • Ja! Ik ben heel erg blij! Dat was ik toch al van kinds af aan aan ‘t zeggen, dat ik naar Australië wou om witte haaien te zien.
   Ach, daar gebeuren toch helemaal niet vaak incidenten, volgens mij. 😉 Xxx

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s