Pink Drive Luck

This day we drove and drove and drove. We only stopped for a quick picture in the morning with the sign of the border (and twice for gas and once to eat next to the road in the middle of nowhere). Goodbye Northern Territory.
Deze dag hebben we gereden en gereden en gereden. We zijn enkel gestopt voor een vlugge foto in de ochtend met de randaanduiding (en twee keer voor gas en één keer om te eten naast de weg in niemendal). Dag Northern Territory.

Hello South Australia. Where it’s cold!
Hallo Zuid-Australië. Waar het koud is!

Everything is the other way around here. Normally people go to the south for warmer temperatures, but not here in Australia. Snow is waiting for us. Anyway, we drove and drove and drove. For more ten hours.
Alles is hier andersom. Normaal gaan mensen naar het zuiden voor warmere temperaturen, maar niet hier in Australië. Sneeuw wacht op ons. Hoe dan ook, we reden en reden en reden. Meer dan tien uur.

This landscape was what we had expected in the Northern Territory. The Northern Territory had more vegetation than expected.
Dit landschap was wat we hadden verwacht in de Northern Territory. De Northern Territory had meer vegetatie dan verwacht.

There was barely any civilization. We passed one little town, with five houses or so and we passed a little farm in the middle of nowhere.
Er was amper civilisatie. We passeerden één klein dorpje, met vijf huizen of zo en we passeerden een klein boerderijtje in het midden van niemandsland.

Meanwhile Roberto keeps trying with his laptop, but no success so far. Maybe the lady in Nimbin was right. If you focus on bad luck, it will come. You have to keep thinking positive. It’s not like we only have bad luck. At the gas station this morning, the cashier typed in the numbers in the wrong order. We should have paid $96, but we paid $69. Roberto claims it’s my luck and he’ll get even more bad luck for not telling the cashier.
Ondertussen blijft Roberto zijn laptop proberen, maar tot nu toe geen succes. Misschien had die mevrouw in Nimbin wel gelijk. Als je je focust op ongeluk, dan komt het ook. Je moet positief blijven denken. Het is niet alsof we enkel ongeluk hebben. Bij het tankstation deze ochtend heeft de kassierster de getallen in de verkeerde volgorde ingegeven. We hadden $96 moeten betalen, maar hebben $69 betaald. Roberto beweert dat dat mijn geluk is en dat hij hiervoor nog meer ongeluk zal krijgen omdat hij het niet heeft verteld aan de kassierster.

BUT our bad luck caught up with us at night (because we didn’t pay what we were supposed to pay, according to Roberto). We ran out of gas 10 km from the city, we could see it in the distance. However, we managed to get into town with starting the car and the car shutting off on the fuel, a blessing in disguise. 
MAAR ons ongeluk heeft ons ingehaald ‘s avonds (omdat we niet hadden betaald wat we hadden moeten betalen, volgens Roberto). We geraakten door onze gas heen 10 km van de stad af, we konden het in de verte zien zien liggen. Maar geluk bij een ongeluk, we zijn erin geslaagd tot in de stad te geraken met starten en stilvallen met de benzine.

. M

Advertisements

4 thoughts on “Pink Drive Luck

 1. Fred says:

  Zonder benzine vallen in the middle of nowhere. Tien uur rijden en vijf huisjes tegenkomen (je vraagt je af waar die hun water en elektriciteit en zo halen). Naar de koude toerijden. Fijn om te lezen hoe cool jullie omgaan met die omstandigheden Avontuur genoeg precies 🙂

  Like

  • Dat vraag ik me regelmatig af, ja! En hoe duur het wel niet moet zijn om zo in the middle of nowhere te leven!
   We weten dat zulke verhalen achteraf de beste verhalen zijn! 😉 En heb al zin om terug naar boven te rijden, ‘t wordt nu wel heel erg koud!

   Like

 2. Liesbeth says:

  Jullie hebben echt nooit een saaie dag! En je ziet het, als je positief blijft kun je heel veel. Het landschap was wel minder spannend dan gisteren.

  Like

  • Jazeker! En zulke gebeurtenissen maken achteraf de beste verhalen! 😉
   Minder spannend, maar niet minder interessant. Geweldig om zo ver “niets” te kunnen zien!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s