Mirror, Mirror on The Wall

_________

After a nice shower we left for the mechanic. He didn’t even take a look at it and already gave us a price. It would cost us $600. After thinking and talking about it for quite some time we decided to wait to fix the car until we’re in a bigger city, where they have second hand parts. We’ll continue our journey with only the LPG. The only real downside is that we have to skip the Kings Canyon. We considered renting a car to see it, but Alice Springs is a little too expensive for that. We left for our trip to the Uluru. At the first gas station I said: “If my mirror works well, there will be a piece of paper with ‘out of order’ on the LPG-pump”. And what do we see?
Na een heerlijke douche vertrokken we naar de garagist. Hij heeft niet eens een kijkje genomen en gaf ons al een prijs. Het zou ons $600 kosten. Na lang nadenken en overleggen hebben we besloten te wachten met de auto te repareren tot we in een grotere stad zijn, waar ze tweedehands onderdelen hebben. We zetten de reis verder met enkel de LPG. Het enige echt jammere is dat we de Kings Canyon moeten overslaan. We hebben overwogen een auto te huren om het te zien, maar Alice Springs is daarvoor toch een beetje te duur. We vertrokken op onze reis naar de Uluru. Bij het eerste tankstation zei ik: “Als mijn spiegel goed werkt, dan hangt er een papiertje met ‘buiten gebruik’ op de LPG-pomp”. En wat zien we?

Luckily there was a second LPG-pump.
Gelukkig was er een tweede LPG-pomp.

Somewhat later on our trip it started to rain. Roberto: “Your mirror!” Oh well, we’ll at least have a more special photo of the Uluru now, not with the sun like most others have. Keep seeing the positive side. 😉
Een beetje later op onze reis begon het te regenen. Roberto: “Jouw spiegel!” Nu ja, dan hebben we een specialere foto met de Uluru, niet met zon zoals de meeste anderen hebben. Alles positief bekijken. 😉

Ooh, look what’s showing up at the horizon!
Ooh, kijk eens wat er aan de horizon verschijnt!

But it isn’t the Uluru. Most people that drive here think that, but it’s Mt Conner.
Maar het is niet de Uluru. De meeste mensen die hier rijden denken dat, maar het is Mt Conner.

Closer to the national park we started to see the Uluru and also the Kata Tjuta. You also regularly see abandoned cars here in the Northern Territory. Maybe it’s too expensive to tow them back to a town and you’re better off just buying a new one?
Dichterbij het nationaal park begonnen we de Uluru te zien en ook de Kata Tjuta. Achtergelaten auto’s zie je hier in de Northern Territory ook regelmatig. Misschien is het te duur om ze terug naar een stad te slepen en ben je beter af gewoon een nieuwe te kopen?

Since we arrived in the afternoon, we would visit the rocks properly the next day. Now we only watched the sunset, well, as far as you can watch it with all these clouds.
Aangezien we pas in de namiddag arriveerden, zouden we de gesteentes de volgende dag fatsoenlijk bezoeken. Nu hebben we enkel naar de zonsondergang gekeken, ofjah, voor zover je ernaar kan kijken met al die wolken.

At night the mirror worked a little more on Roberto. His laptop decided to not start properly anymore, it’s always stuck in the same phase. Apparently this has happened before, in Gayndah. His laptop had fixed itself back then and started working again after a few days. Hopefully that will also be the case now.
‘s Avonds heeft de spiegel nog een beetje gewerkt op Roberto. Zijn laptop besloot om niet meer volledig op te starten, het hangt altijd vast op hetzelfde punt. Blijkbaar was het ook al eens gebeurd in Gayndah. Toen heeft de laptop zichzelf hersteld en werkte hij terug na een aantal dagen. Hopelijk is dat nu ook zo.

. M

Advertisements

6 thoughts on “Mirror, Mirror on The Wall

 1. Fred says:

  De Uluru kan van het lijstje worden geschrapt Merel. Interessant stukje steen trouwens. Die garagisten ginder hebben dat goed gezien: hoe verder van de stad hoe meer ze kunnen vragen. Toch weerstaan jullie aan de verleiding om directe zekerheid te kopen. Chapeau!

  Like

 2. Mam says:

  Volgens mij zijn dat inderdaad wel unieke foto’s, zo met grijze wolken in de achtergrond. Of misschien ook niet, aangezien die verbodsbordjes er staan.
  En onthoud maar: de positivo’s die leven 10 jaar langer.
  Anders laat je maar per ongeluk een bordje vallen … Ter compensatie van de spiegel haha 😆.
  ❤️ Mam

  Like

 3. Liesbeth says:

  Weer mooie foto’s. Jullie doen het goed om niet overal de prijs te betalen die ze voor een reparatie willen hebben. En laat je niet bang maken door een gebroken spiegel 🙂 Een kopje mag je ook laten vallen.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s