Devil’s Ride

We’re going down, so it’s getting colder again at night. I really don’t like it. And every day that we go further down, the days are getting less warm too. 😦 Now it’s still nice and warm during the day, but the nights are starting to become awful again. I don’t want to go further down! Let’s get back up! Where it’s nice and warm and where they say that 30°C is cool.
We zijn naar beneden aan het gaan, dus het is alweer kouder aan het worden ‘s nachts. Ik vind het echt niet leuk. En iedere dag dat we verder naar beneden gaan, worden de dagen ook steeds minder warm. 😦 Nu is het nog steeds fijn en warm tijdens de dag, maar de nachten zijn terug verschrikkelijk aan het worden. Ik wil niet verder naar beneden! Laten we terug naar boven gaan! Naar daar waar het fijn warm is en waar ze zeggen dat 30°C fris is.

While driving, we had this nice view.
Tijdens het rijden, hadden we dit mooi zicht.

And we bumped into this guy. I can see an astronaut in it.
En kwamen we deze gast tegen. Ik zie er een astronaut in.

We stopped at the Devil’s Marbels. Weird kind of stone formations.
We stopten bij de Devil’s Marbels. Raar soort steenformaties.

It kind of reminded me of the Flinstones and some made me think of dinosaur eggs.
Het deed me een beetje denken aan de Flinstones en sommige lieten me denken aan dinosauruseieren.

At night I broke the mirror while climbing into bed. I was leaning on something and the mirror was sitting behind it apparently. Roberto started to scream about all the bad luck that I brought because of it. But shards bring luck, so it’s compensated? 🙂
‘s Avonds brak ik de spiegel terwijl ik in het bed aan het klimmen was. Ik was ergens tegen aan het leunen en blijkbaar zat de spiegel daarachter. Roberto startte te roepen om al het ongeluk dat ik daardoor bracht. Maar scherven brengen geluk, dus het is gecompenseerd? 🙂

And look, I already fixed it!
En kijk, ik heb het al gefixt!

. M

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s