Mounds Fall

Our first stop in Litchfield National Park: the termite mounds. Over here was also a different kind of mound. These are pretty flat and they’re all built in the same direction.
Onze eerste stop in Litchfield National Park: de termietenheuvels. Daar was er een ander soort heuvel. Deze zijn vrij plat en ze zijn allemaal gebouwd in dezelfde richting.

A ranger gave us a lot of interesting information about termites. They live like ants and bees, with a queen, workers, defenders, … But they are more closely related to cockroaches than to ants. 
Een ranger gaf ons veel interessante informatie over termieten. Ze leven gelijk mieren en bijen, met een koningin, werkers, verdedigers, … Maar ze zijn meer verwant aan kakkerlakken dan aan mieren.

There were also a few very large cathedral mounds. Around 60 to 80 years old and still active.
Er waren ook een paar erg grote kathedraalheuvels. Rond de 60 tot 80 jaar oud en nog steeds actief.

After the termite mounds we went to the Florence Falls. All waterfalls in this park have a nice little loop to walk with a lookout and most of the time you can swim at the waterfall.
Na de termietenheuvels gingen we naar de Florence Falls. Alle watervallen in dit park hebben een leuke kleine lus om te wandelen met een uitkijk en meestal kan je zwemmen bij de waterval.

Then we went to the Lost City. A bunch of sand stones. I like these formations.
Dan gingen we naar de Lost City. Een hoop zandstenen. Ik vind deze formaties wel tof.

The Tolmer Falls are next. They’re not that visible on the picture, but it was a pretty, thin waterfall.
De Tolmer Falls waren als volgt. Ze zijn niet zo zichtbaar op de foto, maar het was een mooie dunne waterval.

It’s nice to walk on paths made by humans for once. My legs appreciated it.
Het is fijn om een keer op door de mens gemaakte paden te wandelen. Mijn benen apprecieerden het.

Last stop was at the Wangi Falls, the most popular one in the park. When we got there, we saw why, there was free wifi. :p It was a nice spot to relax. We also relaxed a bit and ate something. We noticed our gascooker is broken. We had a refill, but it still wasn’t working. We already thought that it was empty way too soon, but I guess it probably wasn’t empty to begin with. We’ll have to replace the top part. It’s kind of sad though that the people from the store didn’t tell us it wasn’t empty and just charged us for the complete refill.
Laatste stop waren de Wangi Falls, de meest populaire van het park. Wanneer we daar aankwamen, zagen we waarom, er was gratis wifi. :p Het was een leuke plaats om te relaxen. We hebben er ook wat relaxt en wat gegeten. We merkten dat onze gaskoker kapot is. We hadden het opnieuw laten vullen, maar het werkte nog steeds niet. We vonden al dat het veel te vroeg leeg was, maar het was dus waarschijnlijk niet leeg. We zullen het bovenste gedeelte moeten vervangen. Het is jammer dat de mensen van de winkel ons niet vertelde dat het niet leeg was en ons gewoon een volledige vulling hebben aangerekend.

Our exploded tire, on the back of our car, is quite popular. People ask us about it all the time. Haha! Roberto said that we should ask money for it.
Onze geëxplodeerde band, op de achterkant van onze auto, is vrij populair. Mensen vragen ons er constant naar. Haha! Roberto zei al dat we er geld voor moeten vragen.

When we were driving at dusk, we saw another dingo.
Wanneer we in de schemering aan het rijden waren, zagen we nog een dingo.

. M

Advertisements

5 thoughts on “Mounds Fall

  1. Annie says:

    Prachtige foto`s met geweldig commentaar ! Spectaculair zicht van uw autoband of wat er van rest . Bedankt en tot de volgende .x

    Like

  2. Liesbeth says:

    Mooie watervallen en foto’s. Het is ook fijn eens rustig door een park te lopen inplaats van klimmen en afdalen.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s