Bird Attack!

Darwin!

We started in Bicentennial Park, which had a special tree.
We startten in Bicentennial Park, dat een speciale boom had.

Then we visited the World War Two tunnels. I still don’t completely get how the war got into Australia. (History is not my strong suit.)
Daarna bezochten we de Tweede Wereldoorlog tunnels. Ik snap nog steeds niet helemaal hoe de oorlog tot in Australië geraakte. (Geschiedenis is niet mijn sterkste kant.)

We walked through Darwin, visited shops, ate something, … So far every kebab place here in Australia has the chicken on the kebab machine too. I love it so much! I searched for it in my neighbourhood, but I couldn’t find any place that has it. 😦
We wandelden door Darwin, bezochten winkeltjes, aten iets, … Tot nu toe heeft iedere kebabzaak hier in Australië de kip ook op het kebabmachine. Ik houd er zoveel van! Ik heb er thuis in de buurt naar gezocht, maar ik kon geen enkele zaak vinden die dat had. 😦

In one of the shops I saw a T-shirt similar to a T-shirt in How I Met Your Mother. I just needed to take a picture with it! 😀
In één van de winkeltjes zag ik een T-shirt dat gelijkaardig was aan een T-shirt uit How I Met Your Mother. Ik moest er gewoon een foto mee maken! 😀

In a little park there was a pretty tribute to Darwin. Eleven bells going from big to small and each one of them had a different kind of bird on it.
In een parkje was er een mooie huldebetoon aan Darwin. Elf klokken van groot naar klein met op elke klok een ander soort vogel.

When going back to the car and passing through Bicentennial Park again, a bird flew against the back my head. I first thought Roberto had thrown something at me, since he was bothering me the day before too. With a long blade of grass he was trying to imitate the flies, but I was able to tell the difference. I felt the soft feathery body of the bird and heard the flapping after. So before my complaint to Roberto came out of my mouth, I already knew it was a bird. Weird, it just accidentally flew against me. What a cool experience! I loved it.
Toen we terug naar de auto gingen en terug door Bicentennial Park passeerden, vloog er een vogel tegen de achterkant van mijn hoofd. Ik dacht eerst dat Roberto iets naar me gegooid had, aangezien hij me de dag ervoor ook aan het lastigvallen was. Met een lange grasspriet was hij aan het proberen de vliegen te imiteren, maar ik kon het verschil voelen. Ik voelde het zachte gevederde lichaampje van een vogel en hoorde het fladderen erna. Dus voor mijn beklag tegen Roberto mijn mond uitkwam, wist ik al dat het een vogel was. Raar, het is gewoon per ongeluk tegen me aan gevlogen. Wat een coole ervaring! Ik vond het super!

Then we went to the Botanical Garden. The Lonely Planet described it as big, but it wasn’t big at all. I even got confused with the map because it was so small.
Dan zijn we daar de Botanic Garden gegaan. De Lonely Planet beschreef het als groot, maar het was absoluut niet groot. Ik geraakte zelfs in de war met de map omdat het zo klein was.

Later at a gas station we talked with an Aussie. Typical weather talk, but when we were talking about how warm it was, he said: “Warm? It’s cool now!” I checked the temperature, it was 28°C.
Later bij een tankstation praatten we met een Aussie. Typische weerpraat, maar wanneer we zeiden hoe warm het was, zei hij: “Warm? Het is fris nu!” Ik keek naar de temperatuur, het was 28°C.

We ended our night in a McDonalds, because we had to upload a lot on our blog. We each had seven posts already.
We eindigden onze avond in de McDonalds, omdat we veel moesten uploaden op onze blogs. We hadden elk al zeven posts.

. M

Advertisements

4 thoughts on “Bird Attack!

 1. Annie says:

  Wij hebben weer genoten van uw reisverslag met de mooie foto`s !
  Knappe T shirt .
  Jij doet het goed down under , proficiat .
  Groetjes en tot de volgende
  François & Annie .

  Like

 2. Liesbeth says:

  Jij hebt wel iets met vogels, anders zoeken ze jouw niet uit om tegenaan te vliegen. En dat T-shirt paste heel goed bij je schoenen 😉

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s