Termite Territory

All we did was drive. On those endless roads. We did meet some Flemish people when we stopped to refill our water tank. It was so nice talking Flemish again. Sorry, Roberto, I just had to! I’m getting rusty! :s We also met a strange Aboriginal guy. He came to tell us it’s his birthday and he was going to buy alcohol. He was going to get drunk for the first time. 
Al dat we deden was rijden. Op die eindeloze wegen. We hebben wel wat Vlaamse mensen ontmoet wanneer we stopten om ons waterreservoir bij te vullen. Het was zo goed om nog eens Vlaams te praten. Sorry, Roberto, het moest gewoon! Ik word een beetje roestig! :s We hebben ook een vreemde Aboriginal jongen ontmoet. Hij kwam ons vertellen dat het zijn verjaardag was en dat hij alcohol ging kopen. Hij ging voor het eerst dronken worden.

We reached the Northern Territory! Too bad people ruined the sign.
We bereikten de Northern Territory! Jammer dat mensen het bord hebben beklad.

Oh and I counted 239 hawks in one day!!! On this photo there are 25.
Oh en ik telde 239 haviken in één dag!!! Op deze foto zijn er 25.

We also saw wild horses and donkeys. We saw a lot of dust further down the road. A group of animals was crossing the road, but they moved differently from the cows. When we got closer, we saw it were horses. Same situation another night and they looked too small to be horses. When closer we saw it were donkeys.
We zagen ook wilde paarden en ezels. We zagen veel stof verder op de weg. Een groep dieren was de straat aan het oversteken, maar ze bewogen anders dan de koeien. Wanneer we dichterbij kwamen, zagen we dat het paarden waren. Dezelfde situatie een andere nacht en ze zagen er te klein uit om paarden te zijn. Dichterbij zagen we dat het ezels waren.

We drove on a lot of dusty roads today, with a lot of cattle. The signs are so funny. One of them said “Don’t bruise the beef” and a guy at a gas station told us to watch out for the cows. They’ll be fine when you hit them, but your car won’t be. A cow is hard thing to hit.
We hebben veel over stoffige wegen gereden vandaag, met veel vee. De borden zijn zo grappig. Eentje zei “Kneus het rundsvlees niet” en bij het tankstation zei een man ons om uit te kijken voor de koeien. Zij zullen ongedeerd zijn als je ze aanrijdt, maar je auto niet. Een koe is iets hard om te raken.

The very cool bull had already run away. It had white on its head like a skull. It looked very scary and badass.
De erg coole stier was al weggelopen. Het had wit op het hoofd gelijk een schedel. Het zag er erg eng en stoer uit.

Something you also see a lot around here, are termite mounds. Look how many! And on the bottom right is burning hay. Aussies burn everything.
Iets wat je hier ook veel ziet, zijn termietenheuvels. Kijk hoe veel! En rechts beneden is brandend hooi. Aussies verbranden alles.

And again we were stopped by the police, it’s becoming a daily thing! Luckily it’s always just a check up.
En weeral zijn we door de politie tegengehouden, dat wordt hier bijna dagelijkse kost! Gelukkig is het altijd maar gewoon een check-up.

The Northern Territory is very dry and very hot. Most water supplies that we come across are empty, because it hasn’t rained in months. Nevertheless there are still some creeks that contain water. I don’t want to know how deep they are in a wet season. (Can you spot the kangaroo in the picture? 😉 )
De Northern Territory is erg droog en erg heet. De meeste watervoorraden die we tegenkomen zijn leeg, omdat het al maanden niet heeft geregend. Desondanks zijn er nog steeds enkele beken die water bevatten. Ik wil niet weten hoe diep ze zijn in een nat seizoen. (Kan je de kangoeroe spotten op de foto? 😉 )

We also came across this hot spring. Look at all the ‘roos enjoying the water in the background. ^^ And yes, the water was really hot, I nearly burned myself touching it.
We kwamen ook deze warmwaterbron tegen. Kijk al die ‘roes van het water genieten op de achtergrond. ^^ En ja, het water was erg heet, ik heb mezelf bijna verbrand bij het aanraken ervan.

And we keep on driving.
En we blijven maar rijden.

. M

Advertisements

8 thoughts on “Termite Territory

 1. Mam says:

  Wow, da’s heel ander gebied! Zolang ik hoor dat je aan het rijden bent, is alles nog ok denk ik maar. Kom je nog regelmatig andere toeristen (of locals) tegen? Liggen er campings langs die routes?
  Heeft waarschijnlijk ook wel zijn charmes, in België kan je geen 100 meter rijden zonder huis tegen te komen 🏠. Doei tot de volgende blog! Mam ❤️💙💜

  Like

  • Nu is ‘t voor een paar dagen iedere dag een post! 😉

   En ja, er zijn hier overal campings, Australië is echt duidelijk een land om in rond te trekken met de camper of met een tent!

   Ja, is eens iets helemaal anders!
   Hier zitten veel toeristen ja, is het ideale seizoen nu, aangezien het hier anders te nat en te warm is.

   ❤ ❤ ❤

   Like

 2. Fred says:

  Ben eens benieuwd wat je na het bereiken van de Northern Territory nog zal zien. Die ontmoeting met die Aboriginal jongen is alvast kenmerkend. Niet alleen het bekladde bord (Welcome to nothing), we betekenen niets, maar ook de jongen die zich ging bezatten. Hij hield zich netjes aan de wet (drinken is illegaal onder 18). Misschien dacht hij dat jullie under cover politie waren. Dat is al een goede samenvatting van wat er in deze streek leeft: we drinken omdat we niets zijn in de ogen van de rest van het land (en die frustratie is misschien wel terecht). Veel plezier verder 🙂

  Like

  • Het is hier inderdaad heel anders! Alle steden zijn vrij armoedig en in de winkels is alles heel duur. En ja, dat gevoel krijg je wel. Deze aboriginal jongen was vriendelijk en we hebben er nog ontmoet die vriendelijk waren, maar er zijn er ook veel die je op zo’n manier bekijken dat je meteen al weet dat je er moet wegwezen.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s