Crystal Velociraptor

On our way to the Northern Territory we stopped at the Crystal Caves in Atherton Town. Roberto is a geologist, so he found it quite interesting. And I just like watching shiny stuff. 😉
Op weg naar de Northern Territory stopten we bij de Crystal Caves in Atherton Town. Roberto is een geoloog, dus hij vond het vrij interessant. En ik vind het gewoon leuk om naar glimmende dingen te kijken. 😉

The crystals were displayed in a fake cave and you got a helmet with a light to walk around through the cave. At the end was a quiz, which frustrated Roberto and me a lot, since you couldn’t find the answers in the cave.
De kristallen waren tentoongesteld in een nepgrot en je kreeg een helm met een lampje om door de grot rond te wandelen. Op het einde was er een quiz, die Roberto en mij erg frustreerde, want je kon de antwoorden niet in de grot terugvinden.

Then we drove a lot. On roads that go to the horizon and further! We saw lots of kangaroos, hawks, a wild boar, bats, … We also saw a white hawk, a flock of black cockatoos and a couple of eagles.
Daarna hebben we erg veel gereden. Op wegen die tot aan de horizon gaan en verder! We zagen veel kangoeroes, haviken, een everzwijn, vleermuizen, … We zagen ook een witte havik, een groep zwarte kaketoes en een paar arenden.

We almost killed a kangaroo. Why do they stop in the middle of the road and look at you when crossing!? We had to brake and it felt like ages before the car stopped. After that a bat flew against our window. But we just got back on the road after a stop, so it probably isn’t hurt that badly. I no longer like driving in the dark.
We hadden bijna een kangoeroe gedood. Waarom stoppen ze ook in het midden van de straat om je aan te kijken wanneer ze oversteken!? We moesten remmen en het voelde als een eeuwigheid voordat de auto stopte. Daarna vloog een vleermuis tegen onze ruit. Maar we waren nog maar net terug op de weg na een stop, dus waarschijnlijk is het niet te erg gekwetst. Ik heb nu alleszins een hekel gekregen aan rijden in het donker.

So now it’s just driving, driving, driving and sometimes stop to eat, take a picture, refill the fuel, …
Dus nu is ‘t rijden, rijden, rijden en soms stoppen om te eten, een foto te nemen, bij te tanken, …

. M

Advertisements

2 thoughts on “Crystal Velociraptor

  1. Liesbeth says:

    Lijkt me wel schrikken, en kangoeroe voor je op de weg. Wij hadden hier gisteravond eerst een konijn op de weg. Maar die stak gewoon over. Even later een uil, die bleef gewoon zitten tot we helemaal stil stonden toen vloog hij pas weg.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s