My Inner Koala Has Been Awakened

We first went to Daintree National Park with the Mossman Gorge. It was a nice walk through a tropical rainforest in Aboriginal territory.
Eerst gingen we naar Daintree National Park met de Mossman Gorge. Het was een fijne wandeling door een tropisch regenwoud in Aboriginal terrein.

We saw weird trees and a cool bridge that looked a bridge from Jurrasic Park. And everywhere we go, we see cassowary warning signs, but we still didn’t see one in the wild.
We zagen rare bomen en een coole brug die wel uit Jurrasic Park kon komen. En overal waar we gaan, zien we kasuaris waarschuwingsborden, maar we hebben er nog steeds geen in het wild gezien.

We drove around a lot, looking for parks, but most parks didn’t have anything special, so we kept driving. So we’ll have more time for the south of Australia and Tasmania. We stopped and did the Cape Tribulation Botanical Walk. It was a special kind of nature, for example with trees that have snorkels.
We reden veel rond, zoekende naar parken, maar de meeste parken hadden niet echt iets speciaals, dus bleven we rijden. Zo zullen we meer tijd hebben voor het zuiden van Australië en Tasmanië. We stopten en hebben de Cape Tribulation Botanical Walk gedaan. Het was een speciaal soort natuur, bijvoorbeeld met bomen die snorkels hebben.

People who know me, know that I sleep a lot. Driving a lot was very tiring for me, I just couldn’t stay awake. Roberto called me a koala, they sleep 18 hours per day too. Haha!
Mensen die me kennen, weten dat ik veel slaap. Veel rijden was erg vermoeiend voor me, ik kon gewoon niet wakker blijven. Roberto noemde me een koala, die slapen ook 18 uur per dag. Haha!

We then drove to Cooktown, which can be reached through a road on which only cars with four wheel drive are allowed. The road was not as bad as Fraser Island, but it was a bumpy ride and we had to drive through multiple small creeks.
Dan reden we naar Cooktown, dat bereikt kan worden via een weg waar enkel auto’s met vierwielaandrijving op zijn toegelaten De weg was niet zo erg als op Fraser Island, maar het was een hobbelige rit en we moesten door meerdere kleine beken rijden.

On our way to Cooktown we stopped in Bloomfield for the waterfall.
Op weg naar Cooktown, stopten we in Bloomfield voor de waterval.
It was a fun walk to reach the waterfall. You had to climb rocks and such to get there.
Het was een leuke wandeling om de waterval te bereiken. Je moest rotsen beklimmen enz om er te geraken.
Kind of strange though they let you walk close by and next to the river, because at the entrance there was a warning sign for crocodiles. It clearly stated not to come too close to the river’s border.
Wel vreemd dat ze je ook dicht langs de rivier lieten wandelen, want bij het begin stond een waarschuwingsbord voor krokodillen, waarop duidelijk stond niet te dicht bij de rivier te komen.

When we continued our trip to Cooktown, the sun was very low and our windscreen was very dirty (a lot of suicidal bugs). At some point we couldn’t see anything! Since Roberto’s window is broken, I had to stick my head out of my window and give directions. I stuck my head out of the window right in time to yell stop, because we were about to hit a pole. Roberto saw it right in time and was able to avoid it, but it literally was one centimeter away.
Wanneer we onze reis verderzetten naar Cooktown, was de zon erg laag en onze voorruit was erg vuil (veel zelfmoordvliegen). Op een bepaald moment konden we helemaal niets zien! En aangezien Roberto’s raam kapot is, moest ik mijn hoofd naar buiten steken en aanwijzingen geven. Ik stak mijn hoofd net op tijd naar buiten om stop te roepen, want we gingen tegen een paal aanrijden. Roberto zag het juist op tijd en was in staat het te ontwijken, maar het was letterlijk maar één centimeter van ons verwijderd.

Cooktown is the last town we’ll visit in Queensland. After this we’ll drive back down a bit and then we’ll go to the Northern Territory.
Cooktown is de laatste stad die we in Queensland zullen bezoeken. Hierna rijden we terug een stukje naar beneden en dan gaan we naar de Northern Territory.

. M

Advertisements

6 thoughts on “My Inner Koala Has Been Awakened

 1. Mam says:

  Ja, dat moest ik ook direct denken! Krokodillenborden staan er niet voor niets. Ik wil je nog terug zien!
  Trouwens de casuaris is ook geen tam beestje heb ik gezien in de documentaire. Hebben klauwen van 12cm 😦.
  Niet te overmoedig worden hoor.

  Like

 2. vandeput rita says:

  hallo Merel
  ik heb u blogje weer gelezen en vond het heel spannend
  zo blijven we in zonhoven op de hoogte van uw belevenissen!! groetjes

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s