Hawks, Lizards, Smoke and of course… Falling Water!

We went to yet another botanic garden. This time in Mackay. But it was pretty new and not finished yet, so not that pretty yet. But we still had a nice walk and saw some tiny waterfalls.
We zijn nog maar eens naar een botanische tuin geweest. Dit keer in Mackay. Maar het was vrij nieuw en nog niet gereed, dus nog niet zo mooi. Maar de wandeling was nog steeds fijn en we zagen kleine watervalletjes.

Australians do a lot of fun things to keep you awake while driving. Like trivia questions and here are the “Are we there yet” signs.
Australiërs hebben veel leuke dingen om je wakker te houden tijdens het rijden. Zoals trivia vragen en hier zijn de “Zijn we er bijna” borden.

In Airlie Beach Roberto took a scenic flight. I was too late with booking a seat, so I went for a walk through a park. It was a park full of lizards. Every step you’d take, you’d hear about ten lizards running away through the leaves.
In Airlie Beach heeft Roberto een rondvlucht gedaan. Ik was te laat met een plaats te boeken, dus ben ik gaan wandelen door een park. Het park zat vol hagedissen. Bij iedere stap die je zette, hoorde je zo’n tien hagedissen wegrennen door de blaadjes.

Airlie Beach was a cozy little town. We saw these two lizards running around, one of them constantly biting the other’s tail.
Airlie Beach was een gezellige stadje. We zagen er deze twee hagedissen rondlopen, eentje constant in de ander zijn staart bijtend.

I also made a dental appointment in Cairns today and got a form for my Medicare card, but most likely it will not cover dental expenses.
Ik heb ook een tandartsafspraak gemaakt in Cairns en ben een formulier gaan halen voor mijn Medicare kaart, maar hoogst waarschijnlijk zal deze de tandartskosten niet dekken.

After Airlie Beach we went to another Cedar Creek Falls. When it gets warmer, we will definitely swim and relax near a waterfall.
Na Airlie Beach gingen we naar nog een andere Cedar Creek Falls. Wanneer het warmer wordt, zullen we zeker zwemmen en relaxen bij een waterval.

On our way to our next destination, we stopped in Tully to photograph a big boot.
Onderweg naar onze volgende bestemming, stopten we in Tully om een grote laars te fotograferen.

In the late afternoon we cooked next to a busy road in a stopping area (our flame got blown out by fast passing vehicles a few times). And we cooked in hight.
In de late namiddag kookten we langs een drukke straat in een stopstrook (onze vlam is meerdere keren uitgeblazen door snel passerende voertuigen). En we kookten in hoogte.

While driving, we suddenly passed a sign about a smoke hazard. And they were right, the next town we drove through, Home Hill, was all smoke. Stuff was burning everywhere and where there wasn’t anything burning, there were factory gasses. Roberto and I called it Smoke City.
Tijdens het rijden passeerden we plots een waarschuwingsbord in verband met rookgevaar. En ze hadden gelijk, het volgende stadje waar we doorreden, Home Hill, was één en al rook. Overal was er wel iets aan het branden en waar niets aan ‘t branden was, waren er fabrieksgassen. Roberto en ik noemden het Smoke City.

Oh and Australia is not only the land of kangaroos and koalas and such, but also the land of hawks. In three hours time, I counted 43 hawks!
Oh en Australië is niet enkel het land van de kangoeroes en koala’s enzo, maar ook het land van de haviken. In drie uur tijd heb ik er 43 geteld!

I hope you guys aren’t getting tired of all the waterfalls, a lot of waterfall pictures are coming your way! 😉
Ik hoop dat jullie al de watervallen nog niet moe zijn, er komen veel watervalfoto’s jullie kant uit! 😉

. M

Advertisements

4 thoughts on “Hawks, Lizards, Smoke and of course… Falling Water!

 1. Annie says:

  Merel ,wij zijn de watervallen en aangenaam commentaar bijlange nog niet moe hoor . Laat maar komen wij kijken er steeds naar uit .
  Groetjes en tot de volgende .x
  François & Annie .

  Like

 2. Mam says:

  Da’s eigenlijk wel tof al die giant dingen. Tot nog toe vond ik de ananas toch het leukst. En de appelsien van Gayndah mocht er ook wel wezen. Zeg maar tegen Roberto dat dat toch een rare hobby is. Hoe komt hij daarbij eigenlijk?
  Ge zijt precies wel grote afstanden in 1 keer aan het afleggen of valt dat wel mee?
  Ben je ook van plan te gaan snorkelen?
  Ik wens je veel plezir 👍 xxx mam

  Like

  • Roberto heeft er veel meer gepost. Ik post enkel diegene die ik leuk vind.
   Blijkbaar is dat geweten, is Australië er bekend om dat ze grote dingen leuk vinden. Roberto heeft een Wikipediapagina met alle locaties.

   Het valt goed mee, maar ‘t is veel rijden, ja. En neen, snorkelen ga ik waarschijnlijk enkel met jullie doen. (Roberto wil dat niet vanwege zijn bril)

   Xxx

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s