Capricorn Caves

We went to take some pictures of large things for Roberto’s photo collection and then we went to the Capricorn Caves, close to Rockhampton, capital of beef.
We zijn wat foto’s gaan nemen van grote dingen voor Roberto’s fotocollectie en dan zijn we naar de Capricorn Caves geweest, dichtbij Rockhampton, hoofdstad van het rund.

There were way more cows, but we forgot to take pictures while driving and we also didn’t see them all.
Er waren veel meer koeien, maar we zijn vergeten foto’s te nemen tijdens het rijden en hebben ze ook niet allemaal gezien.

The caves were not as good as expected, the guided walk was extremely short. And I guess I like wet caves better than dry caves. In this cave a stalactite of 10 cm was already special, because 1 cm needs a hundred years to form in a dry cave. So there weren’t a lot of those cool formations. Special aspects of this cave were just the types of rock, bat poo floors and some plants that only grow in that cave. It also contained a chapel for weddings and operas, but for me that took away the magic of the cave. Caves should be as untouched as possible.
De grotten waren niet zo goed als verwacht, de gegidste wandeling was extreem kort. En ik denk dat ik natte grotten leuker vind dan droge grotten. In deze grot was een stalactiet van 10 cm al speciaal, want 1 cm heeft 100 jaar nodig om zich te vormen in een droge grot. Dus er waren niet zo veel van die coole formaties. Speciale aspecten van deze grot waren gewoon de types steen, vleermuisuitwerpselvloeren en wat planten die enkel in die grot groeiden. Het bevatte ook een kapel voor trouws en opera’s, maar dat nam voor mij de magie van de grot weg. Grotten zouden zo onaangeraakt mogelijk moet blijven.

In no time we were outside again. If it weren’t for the guide, stopping us and giving information, it would have been a ten minute walk or less, I think.
In geen tijd waren we weer buiten. Als er geen gids was die ons stopte en informatie gaf, had de wandeling maar tien minuten of zelfs minder geduurd, denk ik.

The lizard outside startled me, apart from the color it looked very real.
Ik verschoot me van de hagedis buiten de grot, buiten de kleur leek het vrij echt.

We ended our day early to write for our blogs. It takes up a lot of time to select the pictures and we hadn’t been able to write about Fraser Island yet.
We eindigden onze dag vroeg om voor onze blogs te schrijven. Het neemt veel tijd in beslag om de foto’s te selecteren en we hadden nog niet voor Fraser Island kunnen schrijven.

. M

Advertisements

3 thoughts on “Capricorn Caves

  1. Fred says:

    Bedankt Merel. Ik sluit me aan bij Annie. Toch opmerkelijk dat jij meer avontuur beleeft (een halve Parijs-Dakar rijden, rare streken bezoeken,…) dan ik godverdikke kan volgen om ze te lezen en te reageren. Strak tempo ๐Ÿ™‚

    Like

    • Haha! En nu komen weer een heel deel blogposts aan, ik heb er een heel deel gepost. Voor een paar dagen zal er iedere dag eentje verschijnen! ๐Ÿ˜‰

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s