Noosa

In Noosa we woke up to this beautiful view. The caravan park had a lot of cockatoos!
In Noosa werden we wakker met dit mooie uitzicht. Het caravanpark had veel kaketoes.

And pelicans.
En pelikanen.

We went to the beach and walked through the national park. It was a very long walk.
We gingen naar het strand en wandelden door het nationale park. Het was een erg lange wandeling.

Noosa is a real surfer’s paradise. And because it was windy, there were a lot of surfers that day!
Noosa is een echt surfersparadijs. En omdat het zo winderig was, waren er veel surfers die dag!

When walking through the park, someone spotted a koala. This is the first koala I see in the wild.
Tijdens het wandelen door het park, spotte iemand een koala. Dit is de eerste koala die ik in het wild zie.

The park is mostly surrounded by beaches. When we went to the tip of the park, I saw this sign. And they weren’t kidding!
Het park was voornamelijk omgeven door stranden. Wanneer we naar de tip van het park gingen, zag ik dit bord. En ze maakten geen grapje!

I thought it was a really cool name. It really felt like hell was trying to suck you in. At some point the wind was so strong that my backpack flew off one shoulder! It was pretty scary, I felt like it could have blown me off land.
Ik vond het een heel coole naam. Het voelde echt alsof hel je probeerde erin te zuigen. Op een bepaald moment was de wind zo sterk dat mijn rugzak van één schouder afvloog. Het was vrij eng, het voelde alsof ik van land had kunnen worden geblazen.

Hopefully the weather will be a bit better when we go to Fraser Island. Not that the weather is bad, but it’s a bit too cold to chill outside on the beach.
Hopelijk is het weer wat beter wanneer we naar Fraser Island gaan. Niet dat het weer slecht is, maar het is een beetje te koud om fijn buiten te kunnen chillen op het strand.

. M

Advertisements

2 thoughts on “Noosa

  1. Mam says:

    Ik had voor deze blog toch volgende titel genomen: beachboys, koala’ s bum and headbanging in Noosa. Dan ziet ge ne keer een koala en dan fotografeert ge z’n achterkant 😆.
    Daar zijt ge toch niet op het randje van de clif gaan staan, oef.
    Knuffel van mam.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s