Hervey Island

We stayed in Hervey Bay on a very basic camping spot, so basic we couldn’t find it. We drove around and drove around and Roberto was getting really tired. At some point when we turned into a street on the right I even had to scream “LEFT LEFT LEFT!!”. The street had a platform in the middle, so it would have been a big mistake.
We hebben overnacht op een vrij basic kampeerplaats in Hervey Bay, zo basic dat we het zelfs niet konden vinden. We reden rond en rond en Roberto was moe aan ‘t het worden. Op een bepaald moment, wanneer we in een straat rechts wouden rijden, moest ik zelfs “LINKS LINKS LINKS!” roepen. De straat had een berm in het midden, dus het zou een grote fout zijn geweest.

The weather was, again, no beach weather. Too bad.. Anyway, we visited the Botanic Garden. Very pretty!
Het weer was, alweer, geen strandweer. Jammer.. Hoe dan ook, we hebben de Botanic Garden bezocht. Erg mooi!

The rest of the day it almost continuously rained. 😦 But we had some fun with sharks, or at least I had some fun pretending I was in the movie Jaws.
De rest van de dag heeft het bijna continu geregend. 😦 Maar we hadden wat plezier met haaien, of tenminste ik had plezier met doen alsof ik in de film Jaws was.

Oh, and I tried another haircut!
Oh, en ik heb nog een ander kapsel geprobeerd!

Then we took the ferry to Fraser Island. There are a lot of warning signs for Fraser Island, dangerous island by the looks of it.
Dan namen we de ferry naar Fraser Island. Er zijn nogal veel waarschuwingsborden voor Fraser Island, gevaarlijk eiland precies.

On our way to the island there was a double rainbow! ^^ (the second one is less visible on the photos, but it’s there!)
Op weg naar het eiland was er een dubbele regenboog! ^^ (de tweede is minder goed zichtbaar op de foto’s, maar wel degelijk aanwezig!)

I was hoping to spot some humpback whales, but there were none. It stopped raining while on the ferry, let’s hope we can finally leave that rain behind. I think this cloud has been following us around. Hopefully it’s not waiting for us when we get back.
Ik hoopte wat bultrugwalvissen te spotten, maar er waren er geen. Het stopte met regenen terwijl we op de ferry waren, laten we hopen dat we die regen eindelijk kunnen achterlaten. Ik denk dat deze wolk ons heeft zitten volgen. Hopelijk wacht het niet op ons wanneer we terugkomen.

And then we arrived. We’ll stay the night on the beach and will go explore the island for two days.
En dan arriveerden we. We zullen overnachten op het strand en zullen twee dagen het eiland verkennen.

We couldn’t explore that afternoon, we didn’t even have enough time to get to the beach before it was dark.
We konden die namiddag niet op ontdekkingstocht gaan, we hadden zelf niet genoeg tijd om op het strand te geraken voor het donker was.

. M

Advertisements

6 thoughts on “Hervey Island

 1. Mam says:

  Da’s het bollekes-kapsel waar ik het altijd over had. Ik vind het wel mooi en rood past precies wel bij jou.
  Ik weet dat je Fraser Island al bezocht hebt, want dat was volledig internetvrij, dus benieuwd wat er allemaal te zien was.
  Voor het goede weer zal je moeten wachten Tot wij arriveren. Jij kan ons dan wel alle mooie plekjes laten zien als het zover is 😊.
  😘 mam

  Like

  • Ik vond blond precies beter. Nu ja, in ‘t echt zag de pruik er te nep uit. :p
   Het weer is hier ondertussen heel goed. 😉 Daar in België ook heb ik gelezen!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s