Goodbye Gayndah, Hello New Adventures

Vrijdag ben ik eindelijk vertrokken. Met een beetje vertraging omdat de auto nog maar eens naar de garagist moest. De garagist die een checkup had gedaan, ging nog wat extra onderdelen vervangen. Mijn laatste paar dagen in Gayndah heb ik zoveel mogelijk gerelaxt, aangezien reizen spannend genoeg zal zijn!
Friday, I finally left. With bit of a delay, because the car had to go to the mechanic again. The mechanic who did the checkup was going to replace some extra parts. My last few days in Gayndah I relaxed as much as possible, since traveling will be exciting enough!

Afscheid nemen viel me zwaar. Ik voelde toch wat tranen opborrelen toen ik afscheid nam van Mike, maar ik hield me sterk. Dank je, Mike, voor alles! En afscheid nemen van de paar mensen die nog over waren in Gayndah was ook een droevig moment. Ik zal ze missen. Ik zal me al hun gekook van afgelopen dagen herinneren.
Saying goodbye was tough on me. I felt some tears coming up when I was saying goodbye to Mike, but I kept strong. Thank you, Mike, for everything! And saying goodbye to the few people that were left in Gayndah was also a sad moment. I will miss them. I will remember all the cooking they did the last few days.

Blijkbaar ben ik aan ‘t reizen met iemand die veel ongeluk heeft. Dat gaat niet goed gaan, aangezien ik ook veel ongeluk heb. En ja, na slechts één uur vloog plotseling één van onze banden voor ons uit. Gelukkig zijn we niet gehaast en konden we ermee lachen.
Apparently I’m traveling with someone who has a lot of bad luck. That’s not going to go well, since I have a lot of bad luck too. And yes, after just one hour we saw one of our tires fly away in front of us. Luckily we are not in a hurry, so we were able to laugh about it.

Een vriendelijke Aussie stopte en hielp ons met de band er terug op te zetten. We hadden problemen om de auto omhoog te krijgen met één krik en dingen waren vervormd. We reden naar het dichtstbijzijnde dorp, Kilkivan, en gingen naar de garagist. Die heeft ons naar een grotere stad gesleept, Gympie, want in Kilkivan hadden we tot maandag moeten wachten voor onderdelen.
A nice Aussie stopped and helped us put the tire back on. We were having trouble getting the car high enough with one jack and stuff was deformed. We drove to the nearest town, Kilkivan, and went to the mechanic. He then towed us to a bigger town, Gympie, because in Kilkivan we would have had to wait until monday for the parts.

We waren bijna de hele dag in Gympie, niet veel te zien daar. Wanneer de auto klaar was, vertrokken we naar Bunya Mountains. Maar vrijwel meteen hoorden we weer iets raars en dus zijn we moeten terugkeren naar de garagist. Daarna konden we echt onze reis verder zetten. De GPS kende Bunya Mountains niet, maar kende wel Bunya, dus dat is waar we naartoe gingen. Wisten wij veel dat de stad Bunya niet dichtbij de stad Bunya Mountains ligt (en dat Bunya Mountains überhaupt een stad is). We ontdekten het toen we dicht bij Brisbane kwamen, we wisten dat dat niet klopte. Dus moesten we nog een 200 km extra rijden. We zijn gestopt in Kumbia, een dorpje dichtbij Bunya Mountains en hebben daar overnacht in de auto, waar Roberto een bed in had gebouwd.
We spent almost the whole day in Gympie, nothing much to see there. When the car was finished, we left for Bunya Mountains. But almost immediately we heard something strange and we had to go back to the mechanic. After that we could really proceed our journey. The GPS didn’t know Bunya Mountains, but did know Bunya, so that’s were we went. Little did we know that the town Bunya is not near the town Bunya Mountains (and that there’s even a city called Bunya Mountains). We discovered it when we were getting close to Brisbane, we knew that wasn’t right. So we had to drive another 200 km. We stopped in Kumbia, a village near Bunya Mountains and spent the night there in the car, in which Roberto had build a bed.

We hadden een slechte start, hopelijk keert dat nu. 🙂
We had a bad start, hopefully it’ll turn around now. 🙂

. M

Advertisements

3 thoughts on “Goodbye Gayndah, Hello New Adventures

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s