Cultuur

Mijn excuses, iedereen! Het internet werkte enkele dagen niet meer bij Mike. Dat is waarom het zo lang duurde om deze post te uploaden. Ik had deze thans dezelfde dag als de vorige al gemaakt.
My apologies, everyone! The internet at Mike’s was down for a couple of days. That’s why it took me so long to upload this post. Though I had made it the same day as the previous one.

Deze dagen ben ik veel in de kunsgallerij geweest. Voornamelijk om te oefenen op de piano voor mijn opvoering op de Zonhoven Exhibitie. Er was ook een veiling de week ervoor. Niet-kunstenaars hadden geschilderd met behulp van een mentor en de resultaten werden verkocht via de veiling om geld in te zamelen. De resultaten waren prachtig. Ik kon niet geloven dat niet-kunstenaars deze schilderijen hadden gemaakt. Deze waren mijn twee favorieten:
These days I had been at the art gallery a lot. Mainly to practice the piano for my performance at the Zonhoven Exhibition. There also was an auction a week earlier. Non-artists had painted with the help of a mentor and the results were sold in the auction to raise money. The results were beautiful. I could not believe that non-artists had made those paintings. These were my two favorites:

Een ander event was Anzac Day, een dag om diegene te honoreren die gediend hebben tijdens de eerste wereldoorlog. Er was een mars en Mike was er een deel van met zijn jeep. Vervolgens verzamelden de mensen zich om het volkslied te zingen en diegenen te honoreren die hun leven hadden verloren tijdens de strijd.
Another event was Anzac Day, a day to honor those who served during the first world war. There was a march and Mike was a part of it with his jeep. After the march people gathered to sing the national anthem and to honor those who were lost during battle.

Dan was er mijn piano opvoering op de Zonhoven Exhibitie. De kunstschool van Zonhoven en Hasselt had lithografen aan Gayndah gedoneerd in eer van de 25 jarige zustergemeenschap. Deze werden onthuld op de exhibitie en ik, als bezoeker van Zonhoven, heb piano gespeeld op de achtergrond.
Then there was my piano performance at the Zonhoven Exhibition. The art school of Zonhoven and Hasselt had donated lithographs to Gayndah in honor of the 25 year old sister township. Those were revealed at the exhibition and I, as a visitor from Zonhoven, performed on the piano in the background.

Ik heb ook één aangekondigd liedje gespeeld, na het overhandigen van certificaten aan donateurs. Dit lied leek me uitermate geschikt, het van een Belgische componist zijnde. Het is één van mijn favorieten stukken op de piano en het faalt nooit om mensen te imponeren. (sorry, ik heb geen filmpje van mezelf die het liedje speelt)
I also played one announced song after handing over certificates to donators. This song seemed appropriate, it being from a Belgian composer. It’s one of my favorite pieces on the piano and it never fails to impress people. (sorry, I don’t have a video of me playing the song)

Via deze weg wil ik Arthur bedanken. Hij heeft zoveel voor me gedaan, zoals me regelmatig in het gebouw laten zodat ik piano kon spelen.
Through this way I’d like to thank Arthur. He has done so much for me, like letting me into the building lots of times so that I could play the piano.
En ook bedankt aan iedereen die bijgedragen heeft aan de bloemen, ze waren heel mooi!
And also thanks to everyone who shipped in for the flowers, they were very pretty!

Nu we het over kunst hebben, ik vond dat deze mot er als een kunstwerk uitzag. Kijk wat een mooie vleugels.
Speaking of art, I really thought this moth looked like an art piece. Look at its pretty wings.

En ik kreeg ook wat kunst via de post! Dank je, tante Roos , voor de brief en voor de broek en hoed! Ik vind het geweldig! Je gaf me een glimlach na een lange werkdag.
And I’ve also got some art in the mail! Thank you, aunt Roos, for the letter and for the pants and hat! I love it! You gave me a smile after a long workday.

Dit weekend is ook moederdag gepasseerd. Ik had mijn mama verrast met een levering van een boeket bloemen. Er hebben wat traantjes gevloeid! Ik houd van je, mammie!
Also, this weekend mother’s day has passed. I had surprised my mother with a delivery of a bouquet of flowers. Some tears were shed! I love you, mommy!

Xx . M

Advertisements

3 thoughts on “Cultuur

  1. Fred says:

    Mooi verteld Merel. Je moet je niet verontschuldigen voor een iets later dan voorziene upload hoor. Wat je de laatste tijd weer gepost hebt is topmateriaal. Een beroepsjournalist zou het niet beter kunnen. Je haalt zo goed als het maximum uit alle mogelijkheden die ginder voorhanden zijn. Dit avontuur is al volledig geslaagd. Alles wat er nu nog bijkomt is pure winst. 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s