Freeze! The Gayndah Show

Sorry voor de vertraging! Na de Gayndah Show ben ik rechtstreeks mijn bed in gegaan, aangezien ik de dag erna moest werken. En ik heb tot nu toe iedere dag moeten werken, dus ik heb niet veel tijd gehad om te schrijven.
Sorry for the delay! After the Gayndah show I went straight to bed, since I had to work the next day. And I have had to work every day so far, so I didn’t have a lot of time to write.

In mijn vorige blogpost was ik mijn nieuw maatjes Lorenzo en Louis (de eerste namen die in me opkwamen), de gekko’s, vergeten te vermelden. Ze kennen niet enkel een weg naar binnen, maar ook naar buiten. Dus ik heb besloten hen met rust te laten. Ik zal niet meer proberen ze naar buiten te krijgen, aangezien ze toch zelf hun weg kennen. Na de Gayndah Show zag ik ze weer en heb ik ze een goede nacht gewenst. (Louis links, Lorenzo rechts)
In my previous blogpost I forgot to mention my new mates, Lorenzo and Louis (the first names that came to mind), the geckos. They don’t only know a way in, they also know a way out. So I decided to leave them alone. I won’t be trying to get them out again, since I’ve seen them go out on their own. After the Gayndah Show I saw them again and wished them a good night. (Louis on the left, Lorenzo on the right)
 

Vrijdag hield een backpacker een feestje. Ik had plezier. Eerst waren wat vrienden en ik aan het puzzelen en wanneer al het volk er was, hebben we gedanst, gelachen, gebabbeld, etc.
Friday, a backpacker threw a party. I had fun. At first some friends and I were solving a puzzle and when everyone arrived we danced, talked, laughed, etc.

Op het einde van de avond gaf ik wat mensen een lift naar het dorp. Wanneer ik Bevan, de baas, naar huis aan ‘t brengen was, werd ik tegengehouden door de politie. Ik was niets verkeerd aan het doen, dus ik wist dat het maar een standaard controle was met alcoholtest. Maar ik ben toch blij dat alles in orde was. Het was een grappige ervaring. Bevan was een beetje zat, maar omdat hij een local is, maakte hij de politie toch minder achterdochtig. (kijk wat een leuke .gif ik heb gemaakt met mijn foto’s)
At the end of the night I gave some people a lift to town. When I was driving home Bevan, the boss, I got pulled over by the police. I wasn’t doing anything wrong, so I know it was just a standard check-up with an alcohol test. But I’m still glad everything was fine. It was a funny experience. Bevan was a bit drunk, but being a local, he did make the police less suspicous. (look at the nice .gif I made with my photos)

Dan was er de Gayndah Show de dag erna. Mike en ik zijn in de voormiddag geweest. We zijn naar reptielen gaan kijken. Dit is de grootste hagedis van Australië (wanneer volgroeid natuurlijk), een reuzenvaraan.
Then there was the Gayndah Show the next day. Mike and I went in the morning. We went to see some reptiles. This is the largest lizard of Australia (when fully grown of course), a perentie.

Dit is het grootste reptiel, de zoutwaterkrokodil.
This is the largest reptile, the salt water crocodile.

Dit is een zwartkop python, deze is niet giftig. Er was ook een tapijtslang, maar ik heb er geen goede foto van.
This is a black-headed python, it’s not venomous. There was also a carpet snake, but I don’t have a good photo of it.

En dan was er ook nog dit schattig klein hagedisje. Ik zei dat het er moe uitzag en ze zeiden dat ze het een slaperige hagedis noemen. Dus ik was niet verkeerd!
And then there was also this cute little guy. I said it looked tired and they said it’s called a sleepy lizard. So I wasn’t wrong!

Ze hadden ook een kooi met wat vogels. Vogeltjes! ❤ Hier is een blauwvleugel ijsvogel.
They also had a cage with a few birds. Birdies! ❤ Here’s a blue-winged kookaburra.

Een zwarte roodstaart kaketoe.
A red-tailed black cockatoo.

Een vrouwelijke edelpapegaai.
A female eclectus parrot.
En ze hadden ook een zwarte geelstaart kaketoe. Maar ik was pas later op de dag in staat een foto ervan te maken. Zo’n mooie vogel!
And they also had a yellow-tailed black cockatoo. But I wasn’t able to make a picture of it until later on the day. Such a beautiful bird!

Daarna gingen we naar wat motoren kijken, Mike vindt ze heel leuk.
After that we took a look at some motors, Mike really liked them.

We keken ook naar een houthakkers competitie.
We also watched a wood chopping competition.

Ik mocht een bijl vasthouden. Het was minder zwaar dan verwacht. Maar ik blijf toch gemixte gevoelens hebben als ik een bijl zie. Om een of andere reden blijf ik denken: “Daar hakten ze hoofden mee af,” en dan begin ik weer na te denken over hoe raar de mensheid is.
I was allowed to hold an axe. It was less heavy than I expected. But I keep having mixed feelings when I see an axe. Somehow I keep thinking: “They used to chop of heads with this,” and then I start thinking about how strange mankind is.

Vervolgens hebben we rondgewandeld en hebben we naar kunst, groenten en andere dingen gekeken die deelnamen aan wedstrijden. Wanneer we klaar waren, gingen we naar de uitgang om naar huis te gaan voor lunch. Onderweg zagen we dat jongeren een speciale fiets van een clown uitprobeerden. Natuurlijk wou ik dat ook proberen. Het is moeilijker dan het eruit ziet, ik snap niet hoe mensen hier vroeger op reden! En het was nog moeilijker voor mij omdat ik amper aan de pedalen kon.
After that we walked around and we looked at the art, vegetables and other stuff that was submitted into competitions. When we were finished we went towards the exit to go home for lunch. On our way out we saw some young people trying out a special bike from a clown. Of course I wanted to try it too. It’s more difficult than it looks, I don’t get how people used to ride this! It was even more difficult for me because I was barely able to reach the pedals.

Wel, het eindigde niet zo goed… Blijkbaar mag je niet remmen als je eraf wil. Gelukkig zag de clown de fout die ik ging maken aankomen en heeft hij me kunnen opvangen.
Well, it did not end very smoothly… Apparently you aren’t allowed to brake when you want to get off. Luckily the clown saw the mistake I was about to make and was able to catch me.

In de namiddag gingen we terug naar de Gayndah Show en de jongen van Bawden’s Cockatoo Chaos riep me. Hij ging me in de vogelkooi laten, ik was zo blij! Ik had het al gevraagd, maar ze laten het normaal niet toe dat mensen de dieren aanraken. Nu maakte hij een uitzondering. ^^ Hier ben ik met de prachtige zwarte geelstaart kaketoe..
In the afternoon we went back to the Gayndah Show and the guy from Bawden’s Cockatoo Chaos called out to me. He was letting me into the bird cage, I was so happy! I had asked before, but they usually don’t allow people to touch the animals. Now he was making an exception. ^^ Here I am with the beautiful yellow-tailed black cockatoo..
 ..nadat we hem riepen om naar ons toe te vliegen. Ik houd van deze foto!
..after we called him to fly to us. I love this picture!

Dan mocht ik de slaperige hagedis vasthouden.
Then I got to hold the sleepy lizard.

We gingen kijken naar hond springen en daar heb ik wat vrienden ontmoet. Mike ging erna naar de bar om met zijn vrienden te praten. De honden begonnen zo laag:
We went to look at the dog jump and I met up with some friends over there. Mike went to the bar to talk to his friends after that. The dogs start out this low:

En eindigden zo hoog als ze konden gaan. De winnende hond heeft ongeveer 213 cm hoog gesprongen. Dit waren de drie besten. Links de eerste plaats, in het midden de tweede plaats en rechts de derde plaats.
And end up as high as they can go. The winning dog jumped exactly seven feet. These were the three best ones. First place on the left, second place in the middle en third place on the right.

Wanneer de zon onderging, was er een vuurshow. Ik zie een vuurvogel in de rechtse foto. Ik vond het wel een coole foto. 🙂
When the sun was going down, there was a fire show. I see a fire bird in the photo on the right. I thought it was a cool picture. 🙂

Terwijl we wachtten voor het vuurwerk, aten mijn vrienden en ik een snack. Ik koos voor deze lekkere aardappeltwister. Hmm! Heel goed!
While waiting for the fire works, my friends and I ate a snack. I chose this delicious potato twister. Hmm! Very good!

En uiteindelijk, het vuurwerk. Het einde van de Gayndah Show.
And finally, the fire works. The end of the Gayndah Show.

Ondertussen heb ik veel gewerkt, wanneer ik mijn ogen sluit, zie ik mandarijntjes voorbij rollen.
Meanwhile I’ve been working a lot, when I close my eyes, I can see mandarines roll by.

Schrijf je later!
Write you later!

. M

Advertisements

8 thoughts on “Freeze! The Gayndah Show

 1. Fred says:

  Amaai Merel, al die beestjes en dan vooral die vogeltjes in alle maten en kleuren. Die Kookaburra bijvoorbeeld is keigrappig. Fijn dat je tussen al die mandarijnen door nog de tijd vindt om ons hier allemaal op de hoogte te houden van je avonturen ginder…

  Like

 2. Mam says:

  Hahaha, dat filmpje met die fiets vond ik super grappig 😂. Dus er is toch wel af en toe wat actie in Gayndah. Xx mam

  Like

  • Ik vond het wel een leuk idee om het op repeat te zetten. 🙂
   Er is zeker nog wel wat actie. 😉 Dit weekend is er ook een speciale dag, in verband met de oorlog.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s