Willy Wagtail

Vandaag had ik een accidentje op het werk. 😦 Ik heb in mijn vinger gesneden.
Today I had a little accident at work. 😦 I cut my finger.

Gelukkig was de rest van mijn dag leuk. Ik heb vandaag zes roodvleugelparkieten in “vrede” (ongeveer) zien eten. Het was de eerste dag dat ze niet echt aan ‘t vechten waren, yay! ^^ Ze zijn zo mooi, ik houd ervan naar ze te kijken!
Luckily the rest of my day was nice. I got to see six red-winged parrots eat in (sort of) “peace” today. It was the first day they weren’t really fighting, yay! ^^ They are so beautiful, I love watching them!

Ik zag ook deze spin. Ziet er eng uit!
I also saw this spider. Pretty scary looking!

En ik had een speciale ervaring met een willy wagtail (een soort van kwikstaart?).
And I had a special experience with a willy wagtail. WiWa Ik was naar het kleine vogeltje aan ‘t kijken en het kwam steeds dichterbij. Heel langzaam en heel voorzichtig, maar het kwam dichterbij. Dus ik hield me stil en wachtte. Het is een vrij speciaal vogeltje. De manier waarop het beweegt is gewoon zo vreemd.
I was watching the little bird and it kept coming closer. Very slowly and very carefully, but it was coming closer. So I kept still and waited. It’s quite a special little bird. The way it moves is just so odd. Hoe dan ook, op een bepaald moment zat hij op de stoel, naast mijn voeten. (herinner de foto van mij, lezend,
Anyway, at some point he was sitting on the chair, next to my feet. (remember the photo of me, reading, zo zat ik) Ik wou het echt niet afschrikken, dus ik was een beetje mijn adem aan het inhouden. Ik was amper aan het ademen terwijl het me bleef bekijken en probeerde dichterbij te komen. Dan probeerde het in mijn gezicht te springen.. Jammer dat het niet op mijn hoofd wou zitten. Ik verschoot mij en daardoor heb ik het weggejaagd. 😦 Het was zo’n speciaal moment! Een wilde vogel wou op mij zitten! ❤ Ik voelde me als een Disney prinses! 😀 (de vele prinsessen geven mijn vele blije gevoelens aan)
I was sitting like that) I really didn’t want to scare it away, so I was holding my breath a bit. I was barely breathing as it kept watching me and trying to get closer. Then it tried to jump into my face.. Too bad it didn’t want to sit on my head. It scared me and because of that I scared it away. 😦 It was such special moment! A wild bird wanted to sit on me!  ❤ I felt like a Disney princess 😀 (the overload of princesses resemble my overload of happy feelings)
Snow White Snow White Sleeping Beauty  Beauty and Beast PocahontasJasmine Cinderalla Hielpen vogeltjes me maar opstaan ‘s morgens. Dat zou een droom zijn die uitkomt!
If only birdies would help me get up in the morning. That would be a dream come true! CinderallaCinderallaCinderalla

Hopelijk komt de willy wagtail terug, zodat ik ook een schattige video gelijk deze kan maken!
Hopefully the willy wagtail will come back, so I can make a cute video like this too!

Komend: de Gayndah show deze zaterdag!
Coming up: the Gayndah show this saturday!

. M

Advertisements

One thought on “Willy Wagtail

  1. Annie says:

    Wat een prachtige vogels , het brengt een glimlach op mijn gelaat bij het zien van al dat moois . Bedankt Merel .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s