At Mike’s

Bij Mike thuis heb ik zijn twee parkieten ontmoet. Ze zijn zo prachtig! En het is zo geweldig om ze in het wild te zien.
At Mike’s I met his two parrots. They are so beautiful! And it’s so wonderful to see them in the wild.

Ze komen hier dagelijks.
They come here daily.

In de avond heeft Mike andere dagelijkse bezoekers.
In the evening, Mike’s got other daily visitors.
We zien de padden nadat we naar de zonsondergang kijken (we hebben dit tot nu toe bijna dagelijks gedaan).
We see the toads after we look at the sunset (we have done this almost everyday so far).

Bijna elke dag zie ik een nieuw dier in Mike’s tuin (geen garden, hij heeft me al vaak verbeterd, ’t is een yard voor wild leven). Gelijk deze:
Almost everyday I see a new animal in Mike’s yard (not a garden, he corrected me many times, it’s a yard for wildlife). Like these fellas:  Ze noemen ze de twaalf apostelen. Ze komen altijd in een groep van ongeveer twaalf. Ik vind ze super schattig! ^^ Ze spelen bijvoorbeeld al rollend over hun rug, hoe schattig is dat!?
They call them the twelve apostles. They always come in a group of about twelve. I think they are adorable! ^^ For example, they play rolling around on their back, how cute is that!?
 

En op een vroege namiddag, ging ik mijn kamer binnen en zag ik dit! 😀
And on an early afternoon, I entered my room and saw this! 😀Zie je het? 😀 En speciaal voor jullie, heb ik gewacht tot het bewoog (dat duurde even), zodat ik een betere foto kon nemen.
Do you see it? 😀 And especially for you guys, I waited until it moved (which took a while), so I could take a better picture. Yay! Mijn eerste levende, wilde kangoeroe! Een joey (=een jonge kangoeroe) zelfs. Mike heeft normaal een aantal kangoeroefamilies in zijn tuin. Deze was jammer genoeg alleen. Mike vraagt zich af waar die families zijn, normaal zie je ze regelmatig.
Yay! My first living, wild kangaroo! A joey even. Mike supposedly has a few kangaroo families. But this one was one his own sadly. Mike’s wondering where those families are, normally you can see them quite regularly.

En er is ook een nieuwe bewoner in Mikes tuin. Deze draak-iets-hagedis heeft een boom toegeëigend.
And there’s also a new inhabitant of Mike’s yard. This dragon something lizard claimed a tree.

En in de avond zag ik wat kikkers, niet enkel padden zoals ervoor. In de ochtend werd ik zelfs wakker met eentje in mijn kamer. Ik verschoot me een ongeluk toen het lawaai maakte met springen. En we zijn in Australië, dus je weet niet of je dat kan aanraken zonder dat het je vergiftigd. Maar ik heb het gevangen gekregen met een plastieken zak en buiten kunnen zetten. Ik weet echt niet hoe het binnen is geraakt.
And in the evening I saw some frogs, not only toads like before. In the morning, I even woke up with one in my room. It scared me when it made jumping noises. And we’re in Australia, so you don’t know if you can touch it without getting poisoned. But I was able to catch it with a plastic bag and put it outside. I really don’t know how it got in.

Ik zag ook een jonge buidelrat, maar ik heb geen foto kunnen nemen, ik had mijn gsm niet bij me. ☹ Ik zal moeten wachten tot het nog eens terugkomt.
I also saw a young possum, but I wasn’t able to take a picture of it, I didn’t have my phone on me. ☹ I’ll have to wait until it comes back.

Oh en wat rosella’s passeerden deze avond.
Oh and some rosella’s passed by this evening.

Als volgend: sightseeing, werk en wat waterpret!
Next up: sightseeing, work and some water fun!

. M

Advertisements

5 thoughts on “At Mike’s

  1. Mam says:

    Zoveel diertjes, da’s is mooi om te zien, maar kan soms ook creepy zijn denk ik, juist omdat je ze niet altijd weet in te schatten.
    Maar dat fascineert je wel denk ik.
    Mission partially accomplished! 😘

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s