Gayndah

Na een paar dagen ben ik op mezelf gaan wandelen in Gayndah, Mike had me een andere dag al rondgeleid. Hier is één van de eerste dingen die je ziet wanneer je Gayndah binnenrijdt.
After a few days I went for a walk on my own through Gayndah, Mike had already showed me around another day. Here’s one of the first things you see when you drive into Gaynday.
 

Van Gayndah zelf ben ik vergeten foto’s te nemen, die volgen dus nog.
I forgot to take pictures of Ganydah itself, so those will be posted later on.

Dit is hun rivier (en het is niet droog, normaal is er geen groen gras)
This is their river (and this isn’t dry, normally there is no green grass).
 

Een beetje buiten het stadje, maar nog steeds een deel van Gayndah: dit leuk park! ^^ ❤
A little out of town, but still a part of Gayndah: this lovely park! ^^ ❤

Met een leuk stuk om de 25e verjaardag te vieren.
With a nice piece to celebrate the 25th anniversary.
 
Ik weet dat je het niet fatsoenlijk kan lezen (‘t is iets of wat leesbaar als je erop klikt om het te vergroten), maar bovenaan zegt het ‘Gayndah Zonhoven’ en onderaan ‘Sister Cities’ en het bevat veel mooie kunstwerkjes. Een voorbeeldje:
I know you can’t read it properly (it’s somewhat readable when you click on it to enlarge it), but at the top it says ‘Gayndah Zonhoven’ and on the bottom ‘Sister Cities’ and it contains lots of pretty artwork. A little example:

Mike heeft ook deze mooie kader in zijn huis hangen (meer dan eens).
Mike has also got this pretty frame hanging around in his house (more than once).

Wat ander nieuws. De zon is hier blijkbaar gevaarlijk voor de ogen, dus Mike heeft me deze leuke hoed gegeven. ☺
Some other news. Apparently over here the sun is dangerous for your eyes, so Mike gave me this nice hat. ☺

Eerst had hij me een erg toeristisch petje gegeven. Het had wel iets, maar de hoed is toch beter.
At first he gave me a real tourist cap. It was nice, but the hat is better.

Ik heb ondertussen ook mijn eerste werkdag achter de rug. Ik heb fruit (limoenen, mandarijnen en pompelmoezen) moeten inpakken en sorteren. Ik vond het heel leuk werk. Echt iets voor mij, zo’n job waar je niet te veel bij moet nadenken en rustig kan dagdromen!
Meanwhile I’ve also had my first day of work. I’ve packed and sorted fruit (limes, mandarines and grapefruit). I really enjoyed it. It’s really my kind of job, a job where you don’t have to think too much and you can just day dream!

Er zijn een paar stormen Gayndah aan het passeren met prachtige flitsen. Natuurlijk hebben al mijn foto’s die net gemist. Dit is het dichtste bij dat ik heb, wat absoluut niet hetgeen is wat wij konden zien.
There are a few storms passing Gayndah with some incredible lightning. Of course all my photo’s just missed it. This was the closest one I’ve got, which is not at all what we were able to see.

Kijk naar al die regen!
Look at all the rain!
 
Gelukkig is dat snel voorbij en terug opgedroogd.
Luckily it passes and dries up quickly.

En hier ben ik weer met de hoed, nadat ik zondagochtend ben gaan jetskiën met mijn twee bazen en wat familie van ze.
And here am I with the hat again, after I went jet skiing on sunday morning with my two bosses and some family of them.

En ja, ik heb ook foto’s van mij op de jetski. Op deze foto’s gingen we iemand trekken, zodat ze kon waterskiën. Ik moest de spotter zijn, om te spotten en vertellen wanneer ze eraf viel, wat ze niet deed.
And yes, I’ve also got pictures of me on the jet ski. On these photos we were going to pull someone, so she could waterski. I had to be the spotter, to spot and tell when she fell off, which she didn’t.
 

Op deze foto’s kreeg ik een wilde rit, ik (ik denk zelfs wij) ben(/zijn) er één keer bijna afgevallen. Bijna!
On these photos I was given a wild ride, I (I even think we) almost fell off once. Almost!
 

Ze vertelden me dat ze de volgende keer de starterski’s zouden meenemen, zodat ik eens kon proberen te waterskiën. Ik kijk er naar uit!
They told me next time they’d bring the starter skis so I can give waterskiing a try. I’m looking forward to that!

.  M

Advertisements

At Mike’s

Bij Mike thuis heb ik zijn twee parkieten ontmoet. Ze zijn zo prachtig! En het is zo geweldig om ze in het wild te zien.
At Mike’s I met his two parrots. They are so beautiful! And it’s so wonderful to see them in the wild.

Ze komen hier dagelijks.
They come here daily.

In de avond heeft Mike andere dagelijkse bezoekers.
In the evening, Mike’s got other daily visitors.
We zien de padden nadat we naar de zonsondergang kijken (we hebben dit tot nu toe bijna dagelijks gedaan).
We see the toads after we look at the sunset (we have done this almost everyday so far).

Bijna elke dag zie ik een nieuw dier in Mike’s tuin (geen garden, hij heeft me al vaak verbeterd, ’t is een yard voor wild leven). Gelijk deze:
Almost everyday I see a new animal in Mike’s yard (not a garden, he corrected me many times, it’s a yard for wildlife). Like these fellas:  Ze noemen ze de twaalf apostelen. Ze komen altijd in een groep van ongeveer twaalf. Ik vind ze super schattig! ^^ Ze spelen bijvoorbeeld al rollend over hun rug, hoe schattig is dat!?
They call them the twelve apostles. They always come in a group of about twelve. I think they are adorable! ^^ For example, they play rolling around on their back, how cute is that!?
 

En op een vroege namiddag, ging ik mijn kamer binnen en zag ik dit! 😀
And on an early afternoon, I entered my room and saw this! 😀Zie je het? 😀 En speciaal voor jullie, heb ik gewacht tot het bewoog (dat duurde even), zodat ik een betere foto kon nemen.
Do you see it? 😀 And especially for you guys, I waited until it moved (which took a while), so I could take a better picture. Yay! Mijn eerste levende, wilde kangoeroe! Een joey (=een jonge kangoeroe) zelfs. Mike heeft normaal een aantal kangoeroefamilies in zijn tuin. Deze was jammer genoeg alleen. Mike vraagt zich af waar die families zijn, normaal zie je ze regelmatig.
Yay! My first living, wild kangaroo! A joey even. Mike supposedly has a few kangaroo families. But this one was one his own sadly. Mike’s wondering where those families are, normally you can see them quite regularly.

En er is ook een nieuwe bewoner in Mikes tuin. Deze draak-iets-hagedis heeft een boom toegeëigend.
And there’s also a new inhabitant of Mike’s yard. This dragon something lizard claimed a tree.

En in de avond zag ik wat kikkers, niet enkel padden zoals ervoor. In de ochtend werd ik zelfs wakker met eentje in mijn kamer. Ik verschoot me een ongeluk toen het lawaai maakte met springen. En we zijn in Australië, dus je weet niet of je dat kan aanraken zonder dat het je vergiftigd. Maar ik heb het gevangen gekregen met een plastieken zak en buiten kunnen zetten. Ik weet echt niet hoe het binnen is geraakt.
And in the evening I saw some frogs, not only toads like before. In the morning, I even woke up with one in my room. It scared me when it made jumping noises. And we’re in Australia, so you don’t know if you can touch it without getting poisoned. But I was able to catch it with a plastic bag and put it outside. I really don’t know how it got in.

Ik zag ook een jonge buidelrat, maar ik heb geen foto kunnen nemen, ik had mijn gsm niet bij me. ☹ Ik zal moeten wachten tot het nog eens terugkomt.
I also saw a young possum, but I wasn’t able to take a picture of it, I didn’t have my phone on me. ☹ I’ll have to wait until it comes back.

Oh en wat rosella’s passeerden deze avond.
Oh and some rosella’s passed by this evening.

Als volgend: sightseeing, werk en wat waterpret!
Next up: sightseeing, work and some water fun!

. M