Off to Mike’s

Dus… Mijn jeugdherbergs buurt voelt niet zo veilig aan na vier uur in de nacht. Ik moest buiten op de airport shuttle wachten en er waren veel creepy mensen op straat. Dronken mannen, vreemde vrouwen die hun shift hadden beëindigd, vrouwen die zichzelf nog probeerden te verkopen, … De taxichauffeurs, heel vervelende taxichauffeurs, lieten me wat veiliger voelen. Maar zoals ik zei, ze waren erg vervelend! Elke vijf seconden stopte er eentje om te vragen of ik een lift nodig had. Ze zwermden rond mij en voelden als een roofdier dat het juiste moment afwacht om aan te vallen. Wanneer ik eindelijk op de airport shuttle zat, liep een rare vrouw naar het busje, hief haar bloes omhoog en drukte haar borsten tegen het raam. Ok dan… Breng me hier weg!
So… My hostel’s neighbourhood does not feel that safe anymore after 4 pm. I had to wait for the airport shuttle and there were lots of creepy people out on the street. Drunken guys, strange women that had ended their shifts, women who were still trying to sell theirselves, … The taxi drivers, very annoying taxi drivers, made me feel safer. But as I said, they were very annoying! Every five seconds one would stop and ask me if I need a ride. They all swarmed around me and felt like a predator waiting for the right moment to attack. When, finally, I was on the airport shuttle, a crazy woman ran towards the little bus, lifted her shirt up and pressed her boobs against the window. Ok then… Get me out of here!

Op de luchthaven verliep alles vlot en de vlucht vloog voorbij! Ik had een tijdje uit het raam zitten turen (het was leuk om Sydney in vogelvlucht te zien)
On the airport everything went well and the flight flew by! I had been looking out of the window for a little while (it was nice seeing Sydney from above)
en besloot om een serie te kijken. Ik had normaal gezien anderhalve aflevering kunnen kijken. Maar na slechts tien minuten van de eerste aflevering, kondigde de piloot aan dat we gingen landen. Had ik onbewust zo lang uit het raampje zitten kijken!?
and decided to watch a tv show. I should’ve been able to watch one and a half episode. But ten minutes into the first episode, the pilot announced that we were preparing to land. Had I unkowingly looked out of the window for that long!?

Mijn god, wat was het warm in Brisbane! En het was amper acht uur in de ochtend! Ik nam de trein naar Roma Street en daar nam ik een langeafstandstrein naar Maryborough West. Een klein stationnetje waar absoluut niets te doen is. Niks, er was zelfs geen klein cafeetje in de buurt. En de treinen worden er aangekondigd op een wit bord.
My god, it was hot in Brisbane! And it was only eight o’clock in the morning! I took the train to Roma Street and over there I took a long distance train to Maryborough West. A little train station where there’s absoluting nothing to do. Nothing, there wasn’t even a little cafe closeby. And trains are announced on a whiteboard.

Mike kwam me ophalen en we reden naar Gayndah. Ik zag mijn eerste wilde kangeroes! Twee zelfs! Maar ze waren dood, ze lagen langs de weg. :-/
Mike picked me up and we drove to Gayndah. I saw my first wild kangaroos! Two of them! But they were dead, they were laying next to the road. :-/

We stopten onderweg een paar keer en één van die haltes was bij een kleine bar waar ik deze zag! Ik hou nu al van dit deel van mijn reis! Zo veel natuur!
We stopped a few times on the way over and one of those stops was at a little bar where I saw these guys! I’m loving this part of my journey already! So much nature!
Ik in de soort van trailer-bar. Ja, ik weet dat ik er verschrikkelijk uitzie, maar ik had amper slaap gehad. Ik heb echt geprobeerd mijn ogen open te houden en een mooie glimlach te geven. Elke foto zag er uit gelijk dit, dus het lag niet aan slechte timing. Haha!
Me in the trailer bar thingy. Yes, I know I look terrible, but I barely had any sleep. I really tried keeping my eyes open and giving a nice friendly smile. Every picture looked like this, so it wasn’t bad timing. Haha!

More wildlife and sightseeing coming up soon!

.  M

Advertisements