Laatste Momenten in België, First Moments in Australia

______________________________

Op de luchthaven viel het afscheid me zwaar. Door alle emoties ben ik zelfs vergeten een laatste foto van ons allen te maken. ☹
Aan de gate bleven de tranen vloeien, ik bleef het moeilijk hebben. Dankzij alle steun die ik heb gekregen, kon ik me toch sterk houden. Wel maar een beetje.
Saying goodbye at the airport was tough. I even forgot to take a last picture of all of us, because of all the emotions. ☹
At the gate the tears kept on coming, I was having a hard time. Thanks to all the support, I was able to stay strong. Just a little though.

De vlucht zelf was ok. Het merendeel van de tijd heb ik geslapen, dus ik besef niet echt hoe lang ik gevlogen heb.
The flight itself was ok. I slept most of the time, so I don’t actually realize how long I flew.

Toen ik in Sydney arriveerde, deed zich een eerste eng moment voor. Na meer dan een uur te hebben moeten wachten om voorbij de paspoort controle te geraken, wou mijn paspoort niet scannen. Ik moest dus een officier volgen omdat ze dachten dat ik niet in het systeem stond. Gelukkig bleek alles toch in orde te zijn en kon ik verdergaan met mijn reis.
When I arrived in Sydney, a first scary moment took place. After I had to wait for over an hour to get past passport control, my passport didn’t want to scan. So I had to follow an officer, because they thought I wasn’t in the system. Luckily everything was alright after all and I was able to proceed my journey.

Ik had geen jetlag (ik zei het toch!), dus ik was klaar om mijn eerste dag in Australië te starten. Naar het hostel gaan verliep vlot. Ik kreeg een kamer met zes bedden, maar geen enkele kamergenoot was aanwezig toen ik aankwam.
I didn’t have a jet lag (told you so!), so I was ready to start my first day in Australia. Going to the hostel went fine. I got a room with six beds, but none of my roommates were there when I arrived.

Plots begon ik me heel slecht te voelen. Ik voelde me erg onwennig en het gevoel dat ik dit wel kan, was volledig verdwenen. Ik was aan het panikeren en was bang. Niet veel later kwam er een meisje de kamer binnen. Ze was van Nederland en om een of andere reden was het geruststellend om Nederlands te praten. Ze liet me wat van Sydney zien en mijn zorgen ebden weg. Ik genoot van Sydney en besloot om deze eerste paar dagen de toerist uit te hangen en niet aan al de rest te denken.
Suddenly I started to feel really bad. I felt really out of place and the feeling that I can do this, had gone away completely. I was panicking and I was scared. Somewhat later a girl entered the room. She was from the Netherlands and somehow it was comforting to talk Dutch. She showed me parts of Sydney and my worries slowly went away. I was enjoying Sydney and decided to play tourist and not think about everything else these first few days.

Het was geen mooi weer, maar ik was niet aan ’t klagen. Al was er geen zon, het was lekker warm. We gingen naar
The weather wasn’t beautiful, but I wasn’t complaining. Although the sun wasn’t shining, it was nice and warm. We went to

Darling Harbour

The Sydney Harbour Bridge

The Opera House

Uitzicht vanaf de Opera House. Mooie skyline.
View from the Opera House. Beautiful skyline.

The Royal Botanic Garden

Waar ik deze Australische vogel spotte.
Where I spotted this Australian bird.

Nog een mooie skyline.
Another beautiful skyline.

Mijn eerste dag in Australië was fijn. ☺
My first day in Australia was nice. ☺

. M

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s